Projecten

08-03-2024

 • CONTACT (Buitensporten en beschermde gebieden in Europa verbinden)
  Leider: Europees netwerk voor buitensporten (ENOS)
  ERA: volwaardige partner
 • E-PADEN (E-paden: Europa verbinden)
  Leider: Wandelclub “TARA” van de Bergsportvereniging van Servië
  ERA: volwaardige partner
 • PATH (Jongeren betrekken bij trekking- en associatieve activiteiten door middel van co-design)
  Leider: Trekkify
  ERA: geassocieerde partner
 • ROUTES (Verantwoord algemeen gebruik van routes via een raamwerk voor een Europese norm)
  Leider: Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP)
  ERA: volwaardige partner

Geen van de onder 06-03-2023 genoemde projecten is uitgevoerd.

06-03-2023

Tussen 9 en 12 februari 2023 vond de ERA-bestuursvergadering plaats in Straatsburg (F).
Het bestuur van de ERA stemde ermee in om partner te worden in deze verdere projecten:

 • Co-Trek – Jongeren betrekken bij trekking- en associatieve activiteiten door middel van co-design (onder leiding van Trekkify) – integratie van jongeren in de gemeenschappelijke projecten met volwassenen

  Het doel is om verschillende actoren samen te brengen in een collaboratief ontwerp: federaties en jongeren die samenkomen om gemeenschappelijke oplossingen te vinden. Bovendien zal aan de behoefte om jonge generaties bij het project te betrekken worden voldaan door in het consortium twee organisaties (uit Spanje en Litouwen) op te nemen die rechtstreeks met jongeren werken.
  ERA zal een vragenlijst opstellen over jongeren in onze MO's. Het project zal voornamelijk investeren in onderzoek, waarom we geen jongeren in ERA hebben, wat de voorwaarden voor jongeren zijn.
  Met de geïnteresseerde ERA-MO's kan in de toekomst een cv over jongeren worden ontwikkeld met eigen projecten, met grotere budgetten.

  Status: een voorbereidingsfase voor een aanvraag

 • Inclusief wandelproject (onder leiding van EUMA) – richtlijnen en speciale wandelingen voor gehandicapten

  Dit project heeft tot doel de ontwikkeling van lichaamsbeweging te versterken als middel voor een alomvattende groei van participatie, ontspanning, recreatie, amusement, leren en sociale inclusie voor jongeren met speciale behoeften. Sommige MO's van ERA hebben ook ervaringen met gehandicapten. De resultaten van de projecten zijn: Inclusive Hiking Guide, 12 Inclusive Hikes, Charity Campaign.

  Status: een voorbereidingsfase voor een aanvraag

Projecten van ERA-lidorganisaties, ze kunnen in synergie zijn met ERA-projecten:

 • Verbetering van de toegankelijkheid van bos- en kustwandelpaden voor verschillende sociale groepen (Toegankelijke wandelpaden)
  Het doel van het project is om de toegankelijkheid van de Baltische wandelroutes - de kustwandelroute en de bosroute - voor verschillende sociale groepen te verbeteren door toegankelijkheid en inclusieve marketingoplossingen te implementeren op het grondgebied van beide routes, in Letland en Estland. De verschillende groepen zijn: senioren, gezinnen met jonge kinderen, gehandicapten, buitenlanders (met taal- en interculturele barrière, schoolgaande jongeren).
  Partners: Estse en Letse toeristische organisaties, regio's, gemeenten

26-11-2022:

ERA en onze lidorganisaties initiëren diverse projecten in het kader van Strategische plannen van ERA.

Onderstaand document is tot nader order de basis voor ERA's werk met projecten die mogelijk starten in 2023:

Dit kunnen mogelijke projecten zijn: