E-banen arbeidsgruppe

ERA har opprettet ERA E-path arbeidsgruppen

ERA kunngjorde på 49th Generalforsamling i Echternach om at vi vil etablere en E-banen arbeidsgruppe i 2019 som en del av vår E-path strategi.

Når du minnes E-banen møte og arrangement i Tarifa av de tre E-stiene E4, E9 og E12 initierte ERA E-path Worling Group den 24.th Mars.

Gruppen består av: Antonio Turmo, Spania - Ruben Jordao, Portugal - Helmut Schuster, Tyskland - Steen Kobberø-Hansen, Danmark / ERA - Boris Micic, Serbia / ERA midlertidig deltakelse.

Gruppen møtte og diskuterte formålet, målene og oppgavene, og ble enige om at:

  • Gruppen vil kvalifisere informasjonen om E-stier som allerede eksisterer på ERA-promoteringsnettstedet era-ewv-ferp.org (kort lenke: bit.ly/e-paths).
  • Gruppen vil kontakte relevante medlemsorganisasjoner sommeren 2019 for å be om eksperter på E-stier i deres land for å delta i undergrupper for hver E-sti. Undergruppene skal bistå med å samle inn riktig og oppdatert informasjon om E-stiene.
  • Arbeidsgruppen vil også arbeide med E-stier-aktiviteter.
  • Arbeidsgruppen vil møte i juni blant annet for å skrive ned oppgavebeskrivelsene for arbeidsgruppen og undergruppene og for å sette ned den konkrete planen.
  • Arbeidsgruppen vil rapportere status og fremover på 50. generalforsamling i Bad Urach.

Les mer om ERA E-path Working Group her.