ERA E-path arbeidsgruppe, 2. møte

ERA-arbeidsgruppen har avsluttet vårt møte i München.

Vi hadde mange gode diskusjoner og bestemte oss for å begynne å kontakte kontaktpersonene i landene der E-stiene går gjennom, for å starte arbeidet med E-banedata. Videre jobbet vi med retningslinjene for arbeidsgruppen og undergruppene for hver E-bane. Masterplanen for E-banen ble utviklet og retningslinjer for merking og signering av E-baner ble gjort.

Så vi er nå på vei ...

Se innlegg på møtet i mars her..

Les mer om gruppen og arbeidet her.