Serbia går

14. september 2019 ble våkndagen i Serbia gjennomført under mottoet "Serbia-vandringer" for sjette gang i rundt 62 byer og på 94 stier.
Totalt antall deltakere var 17.233.
Arrangører var Mountaineering Association of Serbia med 90 klubber fra alle deler av Serbia.
Hovedmålet var å aktivere borgere i Serbia for å være mer aktive og fremme helsemessige livsstil.