ERA har deltakerstatus hos Europarådet

European Ramblers' Association (ERA) har fått deltakerstatus i Europarådet fra 11. oktober 2022.

De Conference of International Non-Governmental Organizations (INGOs) i Europarådet er representasjonsorganet for INGOene som nyter deltakerstatus i Europarådet. Det fungerer som en plattform der det sivile samfunn kan samhandle med Europarådet for å nå sine mål. Det fremmer også deltakerdemokrati, aktivt medborgerskap og organisasjonsfrihet.

Informasjon om arrangementer og nyheter fra konferansen for INGOer publiseres jevnlig på nettstedet (www.coe.int/ngo). Den neste sesjonen av konferansen for INGOer vil bli holdt fra 24. til 26. april 2023.