3rd ERA Trails and Paths Conference

Foto: John Pucknell

Oppdatert 13-03-2024

EUROPEISK RAMBLERS' ASSOCIATION (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

i samarbeid med
EUROPEISK fjellforening (EUMA)

Dato:
7. – 10. november 2024, i Paris, Frankrike.

Sted:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Paris, Frankrike

Sentrale temaer:
1. Løypebærekraft og vedlikehold
2. Klimaresiliens og stiinfrastruktur

Målet:
Konferansen tar sikte på å fremme samarbeid mellom europeiske stiorganisasjoner, med vekt på bærekraftig løypeforvaltningspraksis, fremme inkludering i løypebruk og styring. Konferansen vil gi en utmerket mulighet for stiorganisasjoner til å etablere verdifulle forbindelser, fremme potensielle samarbeid og partnerskap som kan forbedre implementeringen av bærekraftig løypeforvaltningspraksis og initiativer for medlemskapsengasjement. Deling av beste praksis og vellykkede casestudier under arrangementet kan inspirere og motivere løypeorganisasjoner til å ta i bruk innovative tilnærminger, noe som fører til utvikling av mer effektive strategier for løypestyring og medlemskapsengasjement.

Resultater:
Konferansen har som mål å produsere et omfattende rammeverk for bærekraftig løypeforvaltning og medlemskapsengasjement, med vekt på inkludering og samarbeid på tvers av europeiske turorganisasjoner. Utdatadokumentet vil bli presentert for EU-kommisjonen og CoE (Commission of Landscape Convention and EPA).

Konferanseprogram:
Torsdag, 07.11. Ankomst av deltakere
fredag, 08.11. Arbeidsdag (forelesninger)
Lørdag, 09.11. Arbeidsdag (forelesninger, diskusjon)
Organisert besøk på OL-plassen
søndag, 10.11. Det endelige resultatet av den tredje ERA-konferansen
Konklusjoner av konferansen
Avreise

Generelle notater:

  • Det offisielle språket for konferansen er engelsk
  • For ytterligere informasjon om innsending av artikler, kan interesserte forfattere kontakte: secrerariat@era-ewv-ferp.com
  • Antall papirer er begrenset
  • Forfatterens presentasjonstid vil være begrenset
  • Antall deltakere (40 personer) er begrenset
  • Saker med konklusjoner vil være tilgjengelig i elektronisk format
  • Konferanseavgift: 200€/pers. (inkl. møte, overnatting, måltid under møtet, program)

Du er velkommen til kontakt ERA-kontoret hvis du har problemer eller ideer til konferansen.