E-baner i de baltiske landene

Kontursidene for E9 og E11 i de baltiske landene er oppdatert, også nå med GPX-filer. Vi har en ny video om Forestrail-delen - Gauja nasjonalpark: (kort versjon 1min): og lengre versjon av 3.25min: