Felles EUMA og ERA siste Erasmus+ møte i München

European Union of Mountaineering Associations (EUMA) og European Ramblers Association (ERA) gjennomførte et felles styremøte og det siste Erasmus+-møtet i München 1.–2. desember 2022.

Felles styremøte

Styrene i EUMA og ERA møttes for å diskutere fremtidig samarbeid og mulige felles prosjekter. Vi ble enige om å møtes igjen i begynnelsen av 2023 for å diskutere ideene og prosjektene mer i detalj.


Avsluttende ERASMUS+ prosjektmøte

ERASMUS+-møtet var avslutnings- og rapporteringsmøtet fra de tre arbeidsgruppene: Fjellhytter, stier og fjellklatreområder.

Det skal nå iverksettes mye arbeid de neste årene basert på rapportene for å bedre forholdene for hytter, stier og fjellklatring.

ERA og EUMA går sammen