E-banen koordinering

Oppdatert: 30-5-2024

Arbeidet med E-stiene koordineres av ERA E-path Working Group.
Gruppen er etablert av og viser til ERA-styret.

E-path Working Group består av 5 medlemmer med spesiell interesse for E-paths: Steen Kobberø-Hansen (ERA Board, Danmark), Juan (Spania), Rúben Jordao (Portugal), Helmut Schuster (Tyskland) og Ioan Bodnár ( Romania). Boris Mićić (president for ERA, Serbia) og Jana fra ERA-sekretariatet støtter WG.

Formålet, målene og oppgavene til gruppen er som følger:

Formål

Implementere E-stier Masterplan.
Gjennomføre og koordinere E-stiaktiviteter, f.eks regionale turer og aktiviteter.
Koordinere E-baneprosjekter, f.eks. Endringer eller tillegg til E-banene.

Mål

Samle inn data om E-stier fra våre medlemsorganisasjoner i hvert land for å etablere de verifiserte E-stier.

aktiviteter
E-path aktiviteter vil bli gjort regionalt og uavhengig av medlemsorganisasjonene.

Oppgaver

Arbeidsgruppen vurderer og vurderer tidligere og kommende prosjekter og fører tilsyn med aktiviteter.

Arbeidsgruppen forbedrer og kvalifiserer E-stidataene på e-paths.org

Ansvar

Leder for E-path Working Group: Steen Kobberø-Hansen.
Koordinering av data vedr E1, E2 og E6: Steen Kobberø-Hansen.
Koordinering av data vedr E3, E4 og E12: Juan Jesús Ibáñez
Koordinering av data vedr E5, E7 og E9: Rúben Jordao.
Koordinering av data vedr E8, E10 og E11: Helmut Schuster og Ioan Bodnár (E8 øst).

dokumenter

Veimerking for e-veier

En enhetlig veimerking for E-stiene anbefales å legge til det nasjonale/regionale veimerkesystemet ved kryssene og på noen viktige steder for å forsikre turgåere om riktig retning på E-stien. E-sti-skiltene kan plasseres separat eller integrert i det nasjonale/regionale veimerkesystemet.

Kontakt

Du kan kontakte E-path Working Group på denne e-postadressen:
 e-paths(at)era-ewv-ferp.org (erstatt (at) med @ )