Forbedre styring av fjellstier i Europa: Innsikt fra EUMA ERASMUS+-prosjektet

Introduksjon

EUs ERASMUS+-prosjekt, "EUMA – Improvement of Good Governance of Climbing and Mountaineering in Europe," er et initiativ som tar sikte på å forbedre forvaltningen og bærekraften av fjellstier over hele Europa. Dette prosjektet, ledet av European Mountaineering Association (EUMA), European Ramblers Association (ERA), og deres partnere, fokuserer på å etablere beste praksis for løypevedlikehold, ansvarlig bruk og styring, for å sikre at disse naturlige stiene forblir trygge, tilgjengelige og bevart for fremtidige generasjoner.

Ansvarlig bruk av stier

En av prosjektets kjernekomponenter er å fremme ansvarlig bruk av stier. Viktige anbefalinger for turgåere og turgåere inkluderer:

 1. Forberedelse: Før du begir deg ut på noen gå- eller fotturaktivitet, er det viktig å sjekke kart, løypevansker, værforhold og tilgjengelighet for dagslys.
 2. Bruk merkede stier: Hold deg til riktig merkede stier med tydelige skilt, respekter gjeldende løypeforhold for å unngå å gå deg vill og for å beskytte miljøet.
 3. Avfallshåndtering: Bær alt avfall med deg til du kan kaste det på riktig måte. Legg aldri igjen avfall i naturen.
 4. Respekter naturen: Beskytt flora og fauna langs stiene. Husk at du er gjest i dyrenes habitat.
 5. Løypeetikett: Gå midt i merket løype for å hindre erosjon og unngå å ta snarveier, som kan skade miljøet og utgjøre sikkerhetsrisiko.
 6. Rapporter problemer: Hvis du støter på skader eller farer på stien, informer den ansvarlige organisasjonen umiddelbart.
 7. Respekter grunneiere: Anerkjenne og respekter private eiendommer langs stiene.
 8. Ingen personlige merker: Ikke legg igjen personlige skilt, graffiti, klistremerker eller utskjæringer på stiene.
 9. Camping og bål: Bare slå leir og fyr på anviste områder der det er tillatt.

Retningslinjer for sporvedlikehold

Vedlikehold av stier er avgjørende for å sikre lang levetid og sikkerhet. Prosjektets retningslinjer inkluderer:

 1. Vanlig vedlikehold: Vanlige vedlikeholdsoppgaver for å holde løypa i god stand.
 2. Ekstraordinært vedlikehold: Større reparasjoner eller endringer nødvendig på grunn av betydelig skade eller slitasje.
 3. Overholdelse av lover: Overholdelse av nasjonale og internasjonale forskrifter som regulerer løypevedlikehold.
 4. Organisasjonsansvar: Klart definere rollene og oppgavene til organisasjoner som er involvert i løypevedlikehold.
 5. Dokumentasjon og verktøy: Bruke omfattende registre (matrikkel over løyper) og databaser for å dokumentere løypeforhold og vedlikeholdsaktiviteter.

Analyse av fjellstier

Rapporten "Mountain Trails Analysis" gir en grundig titt på den nåværende tilstanden til løyper i Europa, basert på omfattende undersøkelser og tilbakemeldinger fra deltakerne. Viktige funn inkluderer:

 1. Løypekategorier: Stier er kategorisert i lavland (<200 moh), lavfjellkjede (200-1,000 moh) og fjell (>1,000 moh) for bedre å forstå vedlikeholdsbehov og -utfordringer i ulike høyder.
 2. Stier på tette veier: Mange stier ligger på trafikkerte veier, noe som utgjør betydelig risiko for turgåere på grunn av trafikk og forurensning. Å løse dette problemet er avgjørende for å sikre turgåers sikkerhet.
 3. Undersøkelsesinnsikt: Undersøkelsen avdekket variert vedlikeholdspraksis og utfordringer på tvers av land, og understreket behovet for standardiserte retningslinjer og samarbeid.

Visjon for fremtiden

EUMA og ERA ser for seg en fremtid der europeiske stier er godt vedlikeholdt, trygge og tilgjengelige for alle. Dette innebærer:

 1. Bærekraft: Sikre at stier bevares for fremtidige generasjoner gjennom ansvarlig bruk og vedlikeholdspraksis.
 2. Kvalitet og sikkerhet: Opprettholde høye standarder for løypekvalitet og brukersikkerhet.
 3. Samarbeid: Fremme grenseoverskridende samarbeid og deling av beste praksis mellom europeiske land.

konklusjonen

ERASMUS+-prosjektets innsats for å forbedre styringen av fjellstier er avgjørende for å bevare Europas naturarv og fremme friluftsaktiviteter. Ved å følge retningslinjene og anbefalingene som er gitt, kan vi sikre at stiene våre forblir en kilde til nytelse og en forbindelse til naturen i generasjoner fremover. EUMA og ERA fortsetter å lede disse initiativene, og fremmer en kultur med ansvar og respekt blant alle løypebrukere.