ERA-styret søker en interessert person til å jobbe med Kulturveier

Siden juni 2021 har ERA deltakerstatus med den utvidede delavtalen om kulturveier til Europarådet (EPA). Vi har også muligheten til å (sam)skape eller danne nye kulturveier. ERA er en aktiv partner i å danne Routes of Cisercians og signerte et Memorandum of Understanding med European Cultural Route Liberation Route of Europe (LRE).

For å samarbeide mer detaljert med dette instituttet og gi ERA en oversikt til sine medlemsorganisasjoner, søker ERA en interessert frivillig til å samle inn data og etablere kontakter og grunnleggende informasjon fra kulturrutene i Europa.

Pliktrammearbeid for denne personen:

  • Frivillig arbeid
  • Forskning på kulturveier i Europa
  • Liste for ERA, hvem som er involvert 
  • Finn informasjon og kontakter fra hvert land for de valgte rutene

Ved interesse, vennligst kontakt ERA-kontoret: sekretariat@era-ewv-ferp.com