I 2000–2001 arrangerte ERA det første pan-europeiske arrangementet – EURORANDO 2001. Dette arrangementet er nå en tradisjon, og ERA arrangerer det hvert 5. år.

Ideen om å etablere en europeisk bred bevegelse-kalt EURORANDO-som en tradisjonell europeisk vandrebegivenhet (gjentatt hvert femte år, hver gang i et annet land, hver gang med et nytt motto) startet etter den andre EURORANDO-hendelsen i 2006.

Arrangementene fremmer de gjensidige målene for de europeiske turgåarklubbene

  • forståelse og beskyttelse av landsbygda
  • lære historie og beskytte historiske tradisjoner og strukturer
  • gjensidig forståelse av mennesker fra forskjellige deler av Europa

Eurorando 2026

Avgjøres senere.


Forrige Eurorandos