Eurorando 2016

Planleggingen for ER 16 startet i februar 2012 da ERA-presidiet bestemte arrangementstemaet "Energi" og et program delt i 2 deler - European Walks og Final Week.

Det var på den tiden ingen vertskap for finaleuken – men forberedelsene til turer startet umiddelbart over hele Europa.

Verten for Final Week ble endelig funnet i september 2013 etter en budrunde mellom Association Carpatino Ardeleana a Turistilor i Romania (Brasov) og Svenska Turistföreningen i Sverige (Skåne).


Hovedtemaet er "Energi".

Underemner:

• Fremme av å gå som en "ideell" aktivitet
• Lær om ulike typer energi
• Respekt for våre uberørte miljøer og oppdage naturlige energikilder.


Arrangementet var delt inn i 2 deler: «EURORANDO Walks» og «EURORANDO Sweden».