ERA fordømmer den ulovlige krigen i Ukraina, og vi ber om en umiddelbar slutt på krigen.


ERA ble grunnlagt med visjonen om et forent og fritt Europa i den kalde krigens tid. ERA er dedikert til prinsippene til Europarådet for demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten. ERA har medlemsorganisasjoner over hele Europa og bringer sammen mennesker i en ånd av fair play og like muligheter når det gjelder fotturer langs våre pan-europeiske langdistansestier samt
EURORANDO. Vi tror på et fredelig fellesskap mellom folk og land i Europa.

Som en paraplyorganisasjon er det lite ERA kan gjøre seg selv i denne vanskelige tiden. Men våre medlemsorganisasjoner er aktive i å hjelpe flyktninger fra krigssonen og levere humanitære varer til det lidende folket i Ukraina. Vi står også sammen med alle menneskene i Russland og Hviterussland som står opp for prinsippene om demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet og mest og for alle mot denne barbariske krigen og for fred.

Som en organisasjon basert på prinsippene om forståelse og bokstavelig talt å bygge veier for kommunikasjon og forståelsesbroer i Europa, fordømmer vi regimet som er ansvarlig for disse grusomhetene, men fortsetter å jobbe for og med folket i alle landene vi dekker, inkludert Russland, i håp om fred og forsoning.