ERA-konferansen – møtedokumenter

Møtedokumentene for det 53. ERA-generalforsamlingen, som avholdes 1. oktober 2022, er tilgjengelig på ERA nettsted.
Vi ber alle organisasjoner og de registrerte delegatene også laste ned dokumentasjonen og ha den tilgjengelig for generalforsamlingen i Helsingør.
Møtedokumentene (Alle dokumenter) inkluderer oversikten over kunnskapsøktene, et program for European Winter Walking Days 2023 og en liste over foreninger for ungdomsherberger i Europa.