ERA Green Trails sertifisering

toppfoto: Mikaela Videll

Introduksjon

Den europeiske grønne avtalen har relevans for utfordringene og målene knyttet til friluftsturisme i Europa. Den grønne avtalen er et omfattende veikart og et sett med politiske initiativer introdusert av EU (EU) for å håndtere klimaendringer, fremme bærekraft og overgang til en grønnere økonomi. Ved å tilpasse aktivitetene våre til målene og prinsippene i den europeiske grønne avtalen, kan ERA styrke vår rolle i å fremme bærekraftig friluftsturisme og bidra til de bredere bærekraftsmålene satt av EU. 

I kjernen av ERAs oppdrag er talsmann for bærekraftig praksis innen utendørs turisme.
ERAs forpliktelse til bærekraftig stiutvikling gir turgåere uovertruffen muligheter til å fordype seg i kontinentets mest fantastiske naturlige underverk. 
Friluftsturisme i Europa er en populær og økende trend. Mange reisende tiltrekkes av Europas mangfoldige landskap, rike kulturarv og muligheter for friluftsliv. 
Europa tilbyr et bredt spekter av utendørs turisme muligheter, inkludert fotturer, sykling, ski, dyreliv og eventyrsport.  

Forklaring

Det har også vært en økende interesse for bærekraftig og miljøvennlig turisme, som ofte innebærer friluftsliv. Reisende søker opplevelser som lar dem få kontakt med naturen, redusere miljøpåvirkningen og støtte lokalsamfunn.

Mens friluftsturisme gir mange fordeler, som økonomisk vekst, kulturell utveksling og verdsetting av naturen, kan det også utgjøre visse utfordringer. 

Her er noen problemer knyttet til den økende friluftsturismen: 

1. Miljøpåvirkning: Tilstrømningen av turister kan legge belastning på skjøre økosystemer og naturressurser. Aktiviteter som fotturer, camping og terrengkjøring kan føre til habitatforringelse, jorderosjon, forurensning og forstyrrelse av dyrelivet. 

2. Overbefolkning: Populære utendørsdestinasjoner kan bli overfylte, spesielt i høysesongene, noe som fører til overbelastning, lange køer og en redusert besøksopplevelse. Overbefolkning kan også føre til økt støynivå, forsøpling og konflikter mellom turister og lokalsamfunn.

3. Infrastrukturbelastning: Rask økning i turisme kan belaste den eksisterende infrastrukturen, inkludert transportsystemer, overnattingssteder og fasiliteter som toaletter og avfallshåndtering. Utilstrekkelig infrastruktur kan føre til utilstrekkelige tjenester og en nedgang i den totale besøksopplevelsen. 

4. Kulturelle konsekvenser: Ustyrt turismevekst kan føre til varsling av lokale kulturer, erosjon av tradisjonell praksis og tap av autentisitet. Lokalsamfunn kan møte utfordringer som økte levekostnader, endringer i tradisjonelle yrker og konflikter om ressurser.

5. Overturisme: Enkelte populære reisemål kan lide av overturisme, der det store antallet besøkende overvelder områdets bæreevne. Dette kan føre til økte priser, forringelse av lokal infrastruktur, og negativ innvirkning på livskvaliteten for innbyggerne.

6. Uholdbar praksis: Noen turister kan engasjere seg i uholdbar praksis, som å legge igjen avfall, skade flora og fauna eller engasjere seg i ulovlige aktiviteter. Mangel på bevissthet og uansvarlig atferd kan ha langvarige negative effekter på miljøet og lokalsamfunnene. 

konklusjonen

ERA erkjenner at ingen enkelt organisasjon kan takle utfordringene med bærekraftig friluftsturisme alene. Ved å fremme samarbeid og partnerskap ønsker foreningen å samle medlemsorganisasjoner, reiselivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og offentlige organer. Gjennom delt ekspertise og ressurser maksimerer ERA sin innvirkning, og bidrar til utviklingen av sammenhengende og bærekraftig reiselivspolitikk og -initiativer i hele Europa. 

ERA kan etablere løyperetningslinjer og sertifiseringsprogrammer som oppmuntrer til bærekraftig løypeutvikling og -forvaltning. Disse retningslinjene kan dekke aspekter som løypedesign, skilting, erosjonskontroll, avfallshåndtering og sikkerhetstiltak. Sertifiseringsprogrammer kan gjenkjenne og fremme stier som følger bærekraftig praksis, og gir turgåere forsikring om ansvarlige og godt vedlikeholdte ruter. 

Dette er HVORFOR ERA ønsker å implementere ERA Green Trails-sertifiseringen. 

Disse kriteriene kan tjene som grunnlag for et sertifiseringssystem: 
Bærekraftig miljø; Bevaring av kultur og arv; Sikkerhet og tilgjengelighet; Ansvarlig besøksatferd og samfunnsengasjement og økonomisk innvirkning.

Sertifiseringssystemet utviklet av ERA kan innebære et klassifiserings- eller merkesystem som indikerer graden av overholdelse av disse kriteriene for hver løype.
Stier som oppfyller et forhåndsdefinert sett med standarder kan bli tildelt en sertifisering eller merke fra ERA, som indikerer deres forpliktelse til bærekraftig fotturer og ansvarlig friluftsturisme.
Sertifiseringsprosessen kan innebære egenvurdering av løypeforvaltere, stedsinspeksjoner av ERA-representanter og periodiske evalueringer for å sikre kontinuerlig overholdelse. 

ERA RINGER

ERA har til hensikt å holde et webinar på 22. november 2023 fra 17:00 CET å informere og diskutere ideene og mulige vei foran ERA GREEN TRAILS.  

Meld deg på webinaret HER for å høre mer om kriteriene og nivåene i sertifiseringssystemet og for å diskutere ideene. 

VI VIL DISKUTERE MED DEG OG HØRE DIN STEMME!