ERA vinterstyremøte

Styremøtet i European Ramblers Association (ERA) fant sted fra 22. til 25. februar 2024 i Mandelieu-la-Napoule, Frankrike, med vennlig støtte fra Centre Expo Congres. Møtet ønsket alle styremedlemmer velkommen og fokuserte på flere nøkkelområder, inkludert strategiske planer, økonomi og prosjektoppdateringer.

1. Strategisk planlegging: Styret gjennomgikk ERAs strategiske planer for 2024, og identifiserte områder som trenger oppmerksomhet som finansiering, medlemsinvolvering og grenseoverskridende aktiviteter. Det ble bemerket at den nåværende statusen ikke var helt i tråd med nøkkelindikatorene for 2024.

2. Økonomisk gjennomgang: Økonomiske diskusjoner dekket den økonomiske oversikten for 2023 og anslagene for 2024-2028. Styret fremhevet behovet for å sikre ytterligere €5,000 2024 for XNUMX-budsjettet og diskuterte ulike strategier, inkludert crowdfunding og spesielle donasjoner.

3. Arbeidsgrupper og prosjekter: Det ble gitt oppdateringer om ulike arbeidsgrupper og prosjekter, inkludert LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), europeiske turarrangementer og beskyttelse av veimerking. Styret diskuterte også deltakelse i flere EU-finansierte prosjekter og behovet for fremgang i Green Trails-initiativet.

4. Medlemsorganisasjoner: Styret henvendte seg til potensielle nye medlemmer fra Irland, Romania og Albania. Det ble utarbeidet et spørreskjema for medlemsorganisasjoner som skal distribueres i det kommende ERA vårwebinaret «Utvidelse av individuelle medlemmer i medlemsorganisasjoner».

5. Begivenheter og kommunikasjon: Planer for European Walking Day 2024 ble diskutert, med forslag til mottoer for de kommende årene. I tillegg ble oppdateringer om ERA webinarer og konferanser delt, inkludert høstens webinar-emner og konsepter for fremtidige arrangementer.

6. Partnerskap og samarbeid: En kontrakt med International Aqua Walking (IAW) ble signert for å sikre de pågående aqua walking-spillene og spre denne økende aktiviteten blant ERA-medlemmene. Styret fremhevet også viktigheten av løpende samarbeid og fremtidige engasjementer.

En signert kontrakt mellom ERA og IAW
Første rå, fra venstre: Arnaud Fantapié (IAW-president), Boris Mićići (ERA-president)
Andre rå, fra venstre – medlemmer av ERA-styret: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Møtet ble avsluttet med planlegging av fremtidige styremøter og diskusjoner om tilleggstemaer som ERAs representasjon i festivaler og potensielle samarbeid med Mediterranean Trails Network.