Legge Hendelser

«Alle arrangementer

ERA 54. konferanse

September 28 - 1 oktober

Vil finne sted i Ilawa, Polen.

.

Arrangør:
Polskie Towarzystwo-Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Olsztynie
Staromiejska 1
PL-10-950 Olsztyn
Tlf. (i hastetilfelle): +48 607 280 160 (engelsk)
E-post: poczta@warmia.pttk.pl

Registreringsfrist: 12 august 2023

Overnattingsmuligheter:

Hotel "Stary Tartak":
enkeltrom: 450 € /pers.
et dobbeltrom: 350 € /pers.

Vandrerhjem "Omega":
enkeltrom: 360 € /pers.
et dobbeltrom: 300 € /pers.

.
For å få all informasjon i DEU og i FRA, vennligst velg ett av alternativene:

.
Arrangørene av 54th ERA Conference forberedte en spesiell tur til E9 (Copernicus Walking Trail) i Polen som et tilleggsprogram for de interesserte deltakerne.

.

.

Møtedokumentasjon:

  ERA STYREKANDIDASJON

for valg av halvparten av styret
 avholdt 30. september 2023

Stillingene åpnet for valget:

1st visepresident
Gerhard Emischer – nominert av ERA-styret for denne stillingen etter artikkel nr. 3 i vedtekt nr. 4: Regler for kandidatur og valg for ERA-organer
Hvis du har innvendinger mot denne nominasjonen, slease send dem innen 1st Juni 2023.

3rd visepresident
Denne stillingen er åpen.
Send inn ditt kandidatur innen 1st Juni 2023.

2nd rådgiver
Denne stillingen er åpen.
Send inn ditt kandidatur innen 1st Juni 2023.

Vennligst send kandidaturet eller innvendinger mot nominasjonen til: sekretariat@era-ewv-ferp.com

I henhold til artiklene i ERA-konstitusjonen: nr. 11 og 13

I. Generelle betingelser:

   1. Retten til å nominere kandidater til valg av ERA-organer har:
       • ERA-organer
       • Fullstendige medlemsorganisasjoner

   2. En nominert må være medlem av en fullverdig eller assosiert medlemsorganisasjon.
   3. Kandidaten må beherske minst ett av de offisielle ERA-språkene. 

II. Tilleggsbetingelser definert av ERA BOARD:    

Ytterligere betingelser (påkrevd):

   4. Kommunikasjonsevne
   5. Demokrati
   6. Digital kompetanse
   7. Generell kultur
   8. Solidaritet
   9. Frivillig arbeid

      III. Spesifikke forhold (anbefalt):

10. Et av språkene bør helst være engelsk som brukes i styremøtene og i de fleste arbeidsgruppene som arbeidsspråk.
11. Erfaring med arbeid med kollektive styringsorganer
12. Evnen til å håndtere sine faglige forpliktelser og krav til arbeid for ERA-styret

13. Tilstedeværelse på alle ERA styremøter (unntatt svært alvorlige saker)
Møter:
2 x 3-4 dager (inkludert reisedager)
1 x 3 dager for BM + 3 dager ERA Conference = totalt 6 dager (inkludert reisedager)
Korte zoommøter valgfritt

 14. Aktiv kommunikasjon per e-post, spesielt for online beslutninger
 15. Erfaring med prosjekter

Utdrag fra ERA Constitution's Bylaw 4 – Valgregler

Artikkel 4

Tidsplan for kandidatprosedyre
Kandidaturprosedyren starter på dagen da styret kunngjør stillinger for valg på den kommende sesjonen av generalforsamlingen og skjer oppdatert definert av styret. Varigheten av nominasjonsperioden kan ikke være kortere enn 3 måneder.

Søknadsskjemaet leveres til ERA-kontoret, så det kommer senest 5 dager før styremøtet.

Artikkel 5
Søknad

Søknadsskjema for kandidatur inneholder grunnleggende informasjon (navn og etternavn, fødselsår), funksjonen hun/han stiller til. Kandidatens CV (faglige ferdigheter og livserfaringer i en organisasjon) er en del av søknaden.

...

Hvis en kandidat er foreslått av et fullverdig medlem av ERA, kreves det, deres forespørsel og bekreftelse på at hun/han er deres medlem. Kandidaten må støttes i skrevet av sin MO. Dette søknadsbrevet må være en del av søknadsskjemaet.

Mandat:

Stillingen er gyldig i 4 år og starter under valgprosedyren, etter godkjenning av kandidaten, at han/hun aksepterer valget av sitt kandidatur, og varer til neste valg.