E9-møte i Frankrike

Gironde til fots. FFRP inviterer alle medlemsorganisasjoner langs E9 til felles E9-møte i Frankrike. Møtet blir en del av Gironde til fots. Arrangementet vil bestå av møte og turer langs E9. Offisiell invitasjon til ERA medlemsorganisasjon langs E9 Public program Internasjonalt program