E9-møte i Frankrike

FFRP vil invitere alle medlemsorganisasjoner langs E9 til et felles E9-møte i Frankrike, trolig nær Bordeaux. Arrangementet vil bestå av møte og turer langs E9. Mer følger senere.