ERA 54. konferanse

Vil finne sted i Polen. Mer følger senere.