Historien om E-stiene og ERA

Internasjonale partnerskap, internasjonal forståelse, Europa, fred.

Folk gikk/bevegte seg for evigheter siden, krysset Europa fra sør til nord, fra vest til øst, for handel, for fredsmeldinger, av politiske grunner, for å sjekke nye territorier for deres liv, for krig... Å gå er en naturlig bevegelse for mennesker fra uminnelige tider til nå. Århundrene gikk og den tekniske utviklingen satte fart på flyttingen – til trygg tid eller for å gjøre flyttingen mer komfortabel. Men vandringen ble værende i menneskenes ildsteder som en lidenskap og hadde ikke forsvunnet fra våre liv.

Møtet om turstien «Basel rundt» (Rund um Basel), der foreninger fra Tyskland, Frankrike og Sveits deltok, vedtok å holde en konferanse om «kontinuerlige turstier» i 1969. Representantene for de tilstedeværende foreningene ga uttrykk for sin intensjon om fant en European Ramblers' Association (ERA). Møtet, som fant sted i Nägelehaus i Schwäbisch Albverein på Raichberg, vedtok enstemmig å stifte en slik forening. Det skjedde på 19 oktober 1969. Det skulle bli en historisk dag da representantene for 8 klubber skapte noe som ble realisert og akseptert politisk bare år senere. Den første ERA-presidenten ble Dr. Georg Fahrbach.
A sti kommisjon ble oppnevnt til oppgavene som må realiseres for å planlegge og gjennomføre et internasjonalt løypenett. Presidenten for denne kommisjonen og en av "ideens fedre" var sveitseren Walter Zeugin.

E-baner

De første ideene.

Langveiene (E-baner) var "far og mor" til den nye foreningen. De skulle få folkene til å gå uten grenser. Denne setningen ble en realitet for hele Europa med Berlinmurens fall og åpningen av Øst-Europa tjue år senere. Kommisjonen var veldig opptatt og foreslo som en begynnelse å sette opp fem europeiske langdistansestier (E-stier). Allerede i 1972 var det 29 grenseposter mellom Tyskland og Sveits der turgåere kunne passere fritt.

Konseptet med grenseløs vekking tok tak og antallet medlemsorganisasjoner økte år for år: i 1974 hadde ERA allerede 27 medlemsorganisasjoner fra 13 land.
I 1976 ble Walking-kommisjonen og i 1978 European Youth Ramblers Association stiftet. Vandrekommisjonen startet sitt arbeid i 1977 og kort tid etter kom brosjyren „Vandre i Europa" ble publisert. Det ga turmuligheter i forskjellige land, inkludert kontakt med lokale organisasjoner. De første grenseoverskridende møtene ble holdt i den perioden. Grunnleggende for gange finner du også her. Finne Vandrer i Europa her.

I 1985 fant en historisk begivenhet sted på E4 mellom østerrikske Burgenland og den ungarske provinsen Vas. Turgåerne kunne få visum direkte ved grenseposten. De første forbindelse mellom vest og øst ble åpnet. Turgåere var tydelig mye raskere enn de europeiske politikerne.
I november 1989 gikk ønskene til ERA i oppfyllelse med jernteppets fall og "Walking without frontiers" var mulig også i Øst-Europa. ERA fortsatte å vokse ikke bare i medlemskap, men også i antall E-stier.

Med det forente Europa og medlemsorganisasjonene fra ulike hjørner av Europa ERA grunnlov måtte endres i 1996. De viktigste målene var:

 • fremme av en miljømessig ansvarlig våkenbevegelse
 • opprettelsen og pleie av et grensekryssende nettverk av gangstier (E-stier) som et symbol på de europeiske nasjonenes enhet
 • delta i vern og utvikling av Europas kulturarv
 • opprettholdelse og opprettelse av tilgangsrettigheter i ERA medlemsland med hensyn til naturvern
 • utveksle informasjon om turgåing i medlemsorganisasjonene til ERA
 • fremme utveksling mellom turgåere for å styrke gjensidig forståelse i Europa


Men tilgangsrettigheter har alltid vært et vanskelig tema i mange europeiske land. Derfor publiserte ERA en resolusjon under den betydelige tittelen "Adgangsrettigheter for turgåere i Europa" i 1999. Den inkluderte uttalelsen om at "Ethvert lands tradisjoner må respekteres. Den minste betingelsen som hvert land må overholde er å gjøre flere private stier og veier tilgjengelige". ERA støttet regler for ansvarlig gange fordi god oppførsel skal være avgjørende for å forhindre skade på eiernes eiendom.

Fra det nye årtusenet dukket magasinet "Rambling and Transport" opp og rapporterte om de ulike aktivitetene og oppgavene til ERA, men hovedsakelig om den store grenseoverskridende begivenheten EURORANDO. Ideen om denne begivenheten oppsto i den franske føderasjonen (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) for å vise i hele Europa, hvis folket leter etter det samme målet, er ikke grensene og nasjonen eller religionsvariasjonen et hinder. Mer enn 250.000 mennesker deltok i de ulike stadiene av en "stjernevandring", og mer enn 13.000 vandrere deltok i den avsluttende vandringen i september 2001 gjennom Europa-byen Strasbourg.
Under EURORANDO-uken i Strasbourg ble det holdt et kollokvie i Europaparlamentet. I flere foredrag ble vandringen og dens betydning undersøkt fra mange synsvinkler, delegatene snakket om forventningene til turgåere i Europa og deres effekt på et enhetlig Europa. ERAs generalforsamling ble enige om en "Strasbourg-erklæring", det er en oppfordring til et forent Europa. "Kulturelt Europa" er bygget på det produktive mangfoldet av regionale og nasjonale tradisjoner, språk, politiske kulturer og kunstnerisk symbolikk, og vi har grunn til å være stolte av dette.

Ettersom turgåing er en del av kulturen, er gangstier derfor en del av Europas kulturarv. Våren 2004 var ERA vertskap for den første konferansen i Bechyně, CZ, for å behandle det viktige temaet "Veimerking og stier". Deltakerne ble enige om erklæringen, som sier: "I løpet av de siste hundre årene har merkede turveier blitt en integrert og allment anerkjent del av det europeiske landskapet. De bidrar på en viktig måte til beskyttelse og forståelse av naturmiljøet, til vår kunnskap om historiske steder og til vår felles europeiske historie og arv i videst mulig forstand."

De turklubber i Europa har en viktig sosial og samarbeidende funksjon ettersom de med sine titusenvis av frivillige veimerkere sørger for at turgåere finner de riktige rutene og ikke kommer på avveie. I over 100 år har turklubbene frivillig tatt vare på stier, naturvern og kultur.

For å gi alle disse ideene en økonomisk trygghet ERA Foundation Ble etablert i 2004.
Samme år fant det første arrangementet «gå med naboer» sted på den fransk-spanske grensen. I anledning denne begivenheten understreket ERA igjen viktigheten av å gå i europeisk mål og samlet i "Vennskapserklæring" noen hovedpunkter:

 • verdsetter svært fredelig samliv gjennom dialog og lytting til forskjellige mennesker i Europa
 • forplikte seg til å ta vare på miljøet, naturen og kulturarven i regionen vår.
 • takk for de personlige vennskapene som har oppstått gjennom vandring og dermed økt europeisk solidaritet.

I 2006, EURORANDO 2006 fant sted fra 2.-10. september 2006. Mer enn 4.000 turgåere fra 16 europeiske land samlet seg i Budweis (České Budějovice, CZ) for et rikt program med turer, diskusjoner, forelesninger og sightseeing. Til slutt ønsket om å holde den pan-europeiske vandrebevegelsen EURORANDO hvert femte år. Derfor ble de neste EURORANDOene holdt i Andalusia (E) i 2011, i Skåne (S) i 2016 og til tross for Covid-restriksjonene også i Sibiu (RO) ) i 2021.

Et ønske om å sikre den høyeste kvaliteten til turgåere på stier, det europeiske merket „Leading Quality Trail - Best of Europe“ (LQT-BE) lansert i sitt liv siden 2012. I dag holdes det 21 sertifikater over hele Europa for løyper på min. 50 km.
To nye prosjekter LQT-BE, Dagstur og LQT-BE-regionen er i pilotprosjektets fase. Mer informasjon er tilgjengelig her: lqt-be.org.

I 2013 var det en tid for å gjøre Grunnloven mer egnet til formålet, det ble enighet om noen viktige endringer. Spesielt var Footpath and Walking Commission-aktiviteten ikke lenger nyttig. Men temaarbeidsgruppene ble dannet 4 år senere for å behandle resultatene deres til generalforsamlingen. Det var også presidiets intensjon å inkludere ungdomsarbeid og idrett.

Observatørstatusen til ikke-statlige organisasjoner (NGOer) i Europarådet hadde gått tapt. Men i 2021 kom til fornyelsen av søknadene. Kulturveier eller Europeiske kulturdager var punktet der ERA ville passe til Europarådets observasjonsposisjon.

Fra 2018 begynte ERA å samarbeide med European Federation of Youth Hostel Associations (EUFED).
"Tilgang til naturen" støttet ERAs arbeid og samarbeid mot Den europeiske landskapskonvensjonen.
Et nytt samarbeid med European Union of Mountaineering Associations (EUMA) utvidet mulighetene for å bli synlige mot EU.


Les hele historien til E-stiene av Rolf Ebert (på tysk):

Here is the translated summary of the above document:

Forord

This timeline aims to document the history of the Pathways Commission of the European Ramblers Association (ERA). The occasion for this retrospective is the 50th anniversary of the founding of the ERA. The Pathways Commission was established along with the ERA in 1969 and was dissolved in 2013 after 44 years of existence. This timeline is based on available documents such as protocols, concepts, circulars, invitations, and more, which are archived in the ERA’s office in Prague. Additional documents from the German Ramblers Association (DWV) are available in Kassel. Contributions from individuals like Ursula Bluthardt and documents from Frank Schlinzig’s estate were also incorporated.

Key Events and Timeline

1969

 • 19/20 October 1968: Consultation on the “Around Basel” hiking trail, involving clubs from Germany, France, and Switzerland, leading to a decision to hold a conference on “continuous hiking trails” in 1969.
 • 19 oktober 1969: Representatives express their intention to establish a European Ramblers Association. The meeting at Schwäbisch Albvereins’ Nägelehaus on the Raichberg decides unanimously to found such an association. Elections result in Georg Fahrbach (President), Paul Schäublin (Vice President), and Alain Chevalier/B. Woimant (Vice President).

1970

 • 28 januar 1970: President Fahrbach informs member clubs about activities to recruit new members. New members include Comite National des Sentiers de Grande Randonnee, Ministre du Tourisme Luxembourg, Eifelverein, and Saarwaldverein.
 • 17/18 October 1970: First regular general assembly of the ERA in Langenbruck, northern Swiss Jura. First meeting of the Pathways Commission under W. Zeugin.

1971-1975

 • 2 kan 1970: Extraordinary meeting of the Pathways Commission and ERA Presidium in Stuttgart, chaired by President Fahrbach, setting directives for future work.
 • 16 juli 1972: Public inauguration of the long-distance hiking trails E1 and E5 in Konstanz.
 • 24 juni 1973: Opening of the E3 long-distance trail from the Atlantic coast through France, Belgium, Luxembourg, and Germany to the Bohemian Forest.
 • 21 juni 1975: Inauguration of the E4 and E6 trails at the hiking meeting in Mariazell/Seewiesen.

1976-1980

 • 12 februar 1976: Death of founding President Dr. Georg Fahrbach.
 • 20 februar 1976: Meeting in Freiburg to honor Dr. Fahrbach and discuss ongoing projects.
 • 18 juni 1976: Meeting of the Pathways Commission in Como/Upper Italy, discussing the continuation of long-distance trails.
 • 26/27 September 1980: Meeting in Luxembourg, discussing challenges and planning future extensions of E-paths.

1981-1985

 • 25 mars 1981: Preparation for the meeting in Canterbury, addressing the completion and maintenance of existing trails.
 • 25 September 1981: Meeting in Canterbury, discussing future expansions and new E-paths.
 • 23 April 1983: Meeting in Stuttgart, discussing the continuation of E4 in Hungary and planning the new E7 route.
 • Juni 1984: Session in Reutlingen/Germany, with guests from Hungary and Greece discussing extensions of E-paths.

Challenges and Issues

 • Coordination with multiple countries and organizations to ensure consistent marking and maintenance of trails.
 • Addressing vandalism and theft of trail markers.
 • Ensuring financial and logistical support for ongoing trail maintenance and new projects.

Bidrag og prestasjoner

 • Successful establishment and marking of several major long-distance hiking trails across Europe.
 • Promoting cross-border cooperation and cultural exchange through hiking.
 • Standardizing trail marking and maintenance practices.

konklusjonen

The Pathways Commission’s work has significantly impacted the development of a cohesive and well-maintained network of long-distance hiking trails across Europe, fostering international cooperation and cultural exchange among hikers.