Gå inn i naturen:
ERA er i forkant med å fremme turgåing og bevaring over hele Europa:


Board

Arbeidsgrupper

Revisor

medlemmer

Dokumenter for nedlasting

Fundament


Statistikk


arkiver

ERA, grunnlagt i 1969 i Tyskland, har spilt en sentral rolle i å forme tur- og friluftslandskapet i Europa. Opprinnelig etablert som en samlende kraft, har den utviklet seg til å bli en innflytelsesrik paraplyorganisasjon som består av rundt 60 medlemsvandringsorganisasjoner fra omtrent 30 europeiske land. Gjennom årene har ERAs oppgave sentrert seg om å fremme nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid mellom medlemmene.

Foreningen har konsekvent tatt til orde for turgåing som en rekreasjonsaktivitet, og understreket fordelene ved å koble til natur og kultur på tvers av kontinentet. ERAs forpliktelse til respektfull behandling, ekspertise og delte verdier har vært tydelig i alle saker knyttet til turgåing og friluftsliv.

En av ERAs viktigste prestasjoner har vært den aktive rollen den spiller i å skape og markere europeiske langdistansestier. Ved å beskytte og bevare disse rutene, samt andre internasjonale stier, sikrer foreningen deres fortsatte eksistens og tilgjengelighet. Denne dedikasjonen reflekterer ERAs forpliktelse til å forbedre kvaliteten på turopplevelser for både lokalbefolkningen og turister.

ERAs kjernemål, inkludert å fremme tur- og fjellklatringsaktiviteter, innføre en følelse av ansvar for landskapet og miljøet, og ivareta tradisjoner knyttet til å krysse grenser i europeiske land, fremhever foreningens mangefasetterte tilnærming. Gjennom samarbeid og utveksling av beste praksis har ERA bidratt betydelig til å fremme gangrettigheter og bevaring av Europas kulturarv.

Oppsummert, den historiske utviklingen av ERA siden grunnleggelsen i 1969 understreker utviklingen til en fremtredende talsmann for turgåing som en rekreasjonsaktivitet i Europa. Dens mangefasetterte tilnærming, samarbeidsinnsats og forpliktelse til å bevare kulturarven har posisjonert ERA som en samlende kraft, forbedret turopplevelser og fremmet grenseoverskridende samarbeid på tvers av kontinentet.


European Ramblers' Association (ERA) er en fremtredende og innflytelsesrik paraplyorganisasjon grunnlagt i Tyskland i 1969. Bestående av ca 60 medlemsvandringsorganisasjoner fra rundt 30 europeiske landERA er en samlende kraft som tar til orde for og fremmer turgåing som en rekreasjonsaktivitet og et middel til å koble til natur og kultur på tvers av kontinentet.

Med et medlemskap på totalt rundt 3 millioner individuelle medlemmer, representerer ERA et mangfoldig og omfattende nettverk av individer som brenner for turgåing, fotturer og fjellklatring. Foreningens medlemmer har et vell av erfaring med å organisere og legge til rette for turaktiviteter, og mange av medlemsorganisasjonene kan skilte med en historie på over et århundre, noen til og med over 150 år.

ERA misjon er sentrert på å fremme nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid mellom medlemsorganisasjonene. Foreningen legger stor vekt på å sikre respektfull behandling, kompetanse og felles verdier i alle saker knyttet til turgåing og friluftsliv. Gjennom samarbeid og utveksling av beste praksis, streber ERA etter å forbedre kvaliteten på turopplevelser for både lokalbefolkningen og turister.

De syn of ERA skal bli anerkjent over hele Europa som den fremste eksperten i alle gangrelaterte spørsmål, og få et rykte som en relevant, proaktiv og troverdig partner. Ved å aktivt engasjere seg med ulike interessenter, inkludert regjeringer, internasjonale organisasjoner og andre fortalergrupper, har ERA som mål å bidra betydelig til fremme og bevaring av turveier, kulturarv og naturmiljø.

De kjerneobjekter av ERA omfatter en rekke viktige mål. Disse inkluderer å fremme tur- og fjellklatringsaktiviteter, samtidig som man skaper en følelse av ansvar og omsorg for naturen og miljøet. ERA tar en aktiv rolle i å lage og merke europeiske langdistansestier, beskytte disse rutene, så vel som andre internasjonale stier, for å sikre deres fortsatte eksistens og tilgjengelighet.

Et annet hovedfokus for ERA er å ivareta og fremme rettighetene og tradisjonene knyttet til å krysse grenser i europeiske land, og dermed bevare Europas kulturarv. Foreningen jobber også for å bevare innsynsrett til alt land, og understreker at dette målet ikke skal kompromittere beskyttelse av naturmiljøet.

ERAs forpliktelse til gjensidig forståelse og kulturell utveksling er tydelig i arbeidet med å styrke bånd mellom mennesker gjennom turaktiviteter og engasjement i naturen. I tillegg foreningen representerer interessene til sine medlemsforeninger i internasjonale organisasjoner som EU og Europarådet, og sikrer at turgåing og friluftsaktiviteter vurderes i relevante politiske diskusjoner og beslutninger.

Til slutt søker ERA å øke bevisstheten om viktigheten av fysisk aktivitet, spesielt gange, for å opprettholde en sunn livsstil. Ved å gå inn for fordelene ved å gå og fremme fysisk aktivitet, bidrar foreningen aktivt til velvære for enkeltpersoner og lokalsamfunn over hele Europa.

Samlet sett spiller European Ramblers' Association en viktig rolle i å gå inn for turgåing, fremme samarbeid mellom turorganisasjoner og bevare Europas mangfoldige natur- og kulturarv. Gjennom sin utrettelige innsats fortsetter ERA å inspirere utallige individer til å utforske naturens skjønnhet, knytte forbindelser med naturen og sette pris på verdien av fysisk aktivitet i livet deres.