European Ramblers' Association (ERA) ble grunnlagt i Tyskland i 1969. I dag omfatter denne paraplyorganisasjonen mer enn 60 turorganisasjoner fra mer enn 30 europeiske land. Disse organisasjonene har totalt 3 millioner individuelle medlemmer.
De fleste av medlemsorganisasjonene har lang erfaring med å organisere og legge til rette for turgåing (veimerking, bygging av hytter etc.) og med å arrangere aktiviteter for medlemmene. Noen av dem har eksistert i mer enn hundre år (den eldste i mer enn 150 år).


Board

Arbeidsgrupper

Revisor

medlemmer

Dokumenter for nedlasting

Fundament


Statistikk


arkiver