European Ramblers' Association (ERA) er en fremtredende og innflytelsesrik paraplyorganisasjon grunnlagt i Tyskland i 1969. ERA består av omtrent 60 medlemsvandringsorganisasjoner fra rundt 30 europeiske land, og er en samlende kraft som tar til orde for og fremmer turgåing som en rekreasjonsaktivitet og et middel. å koble til natur og kultur på tvers av kontinentet.

Med et medlemskap på totalt rundt 3 millioner individuelle medlemmer, representerer ERA et mangfoldig og omfattende nettverk av individer som brenner for turgåing, fotturer og fjellklatring. Foreningens medlemmer har et vell av erfaring med å organisere og legge til rette for turaktiviteter, og mange av medlemsorganisasjonene kan skilte med en historie på over et århundre, noen til og med over 150 år.

ERAs oppdrag er sentrert om å fremme nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid mellom medlemsorganisasjonene. Foreningen legger stor vekt på å sikre respektfull behandling, kompetanse og felles verdier i alle saker knyttet til turgåing og friluftsliv. Gjennom samarbeid og utveksling av beste praksis, streber ERA etter å forbedre kvaliteten på turopplevelser for både lokalbefolkningen og turister.

Visjonen til ERA er å bli anerkjent over hele Europa som den fremste eksperten i alle gangrelaterte spørsmål, og få et rykte som en relevant, proaktiv og troverdig partner. Ved å aktivt engasjere seg med ulike interessenter, inkludert regjeringer, internasjonale organisasjoner og andre fortalergrupper, har ERA som mål å bidra betydelig til fremme og bevaring av turveier, kulturarv og naturmiljø.

Kjerneobjektene til ERA omfatter en rekke essensielle mål. Disse inkluderer å fremme tur- og fjellklatringsaktiviteter, samtidig som man skaper en følelse av ansvar og omsorg for naturen og miljøet. ERA tar en aktiv rolle i å lage og merke europeiske langdistansestier, beskytte disse rutene, så vel som andre internasjonale stier, for å sikre deres fortsatte eksistens og tilgjengelighet.

Et annet hovedfokus for ERA er å ivareta og fremme rettighetene og tradisjonene knyttet til å krysse grenser i europeiske land, og dermed bevare Europas kulturarv. Foreningen arbeider også for å bevare retten til tilgang til all land, og understreker at denne målsettingen ikke skal kompromittere beskyttelsen av naturmiljøet.

ERAs forpliktelse til gjensidig forståelse og kulturell utveksling er tydelig i arbeidet med å styrke bånd mellom mennesker gjennom turaktiviteter og engasjement i naturen. I tillegg representerer foreningen interessene til sine medlemsforeninger i internasjonale organisasjoner som EU og Europarådet, og sikrer at turgåing og friluftsaktiviteter vurderes i relevante politiske diskusjoner og beslutninger.

Til slutt søker ERA å øke bevisstheten om viktigheten av fysisk aktivitet, spesielt gange, for å opprettholde en sunn livsstil. Ved å gå inn for fordelene ved å gå og fremme fysisk aktivitet, bidrar foreningen aktivt til velvære for enkeltpersoner og lokalsamfunn over hele Europa.

Samlet sett spiller European Ramblers' Association en viktig rolle i å gå inn for turgåing, fremme samarbeid mellom turorganisasjoner og bevare Europas mangfoldige natur- og kulturarv. Gjennom sin utrettelige innsats fortsetter ERA å inspirere utallige individer til å utforske naturens skjønnhet, knytte forbindelser med naturen og sette pris på verdien av fysisk aktivitet i livet deres.


Board

Arbeidsgrupper

Revisor

medlemmer

Dokumenter for nedlasting

Fundament


Statistikk


arkiver