ERA revisor

Han reviderer regnskapet, rapporterer skriftlig til generalforsamlingen og søker til generalforsamlingen om frihetsberøvelse av kasserer og styret.