Policy

ERA har, når det er nødvendig, laget erklæringer, retningslinjer og prinsipper om ulike emner.

EUMA og ERA Common Position Paper om EUs skogstrategi (2022)

Åpne Europas naturlige miljø
Tilgang til naturen – oppløsning (2016)

Slik merker du turstier:
Generelle prinsipper for veimerking (2015)

Hvorfor det er viktig å ha utdannede turledere:  
Marcoussis-erklæringen (2005)

Hvordan oppføre seg i naturen: 
European Code of Good Walking (2002)

Historiske dokumenter:

Hva ERA mener om offentlig tilgang til naturen: 
Styrk allemannsretten for turgåere i Europa! (1999)