Policy

ERA har, når det er nødvendig, laget erklæringer, retningslinjer og prinsipper om ulike emner.

EUMA og ERA felles posisjonspapir om EUs skogstrategi (2022).

Åpne Europas naturlige miljø:
Tilgang til naturen – oppløsning (2016)

Slik merker du turstier:
Generelle prinsipper for veimerking (2015)

Hvorfor det er viktig å ha utdannede turledere:  
Marcoussis-erklæringen (2005)

Hvordan oppføre seg i naturen: 
European Code of Good Walking (2002)

Historiske dokumenter:

Hva ERA mener om offentlig tilgang til naturen: 
Styrk allemannsretten for turgåere i Europa! (1999)