ECO-prisen

Vandring er en av de mest miljøvennlige aktivitetene. Vandrere oppfatter naturen bevisst og styres av ønsket om å respektere landskapet. Vandreforeninger, ved å merke gangstiene og gjennom mange andre fasiliteter, bidrar til en viss grad til å unngå virkninger som følge av overbesøk av gangstier.

 European Ramblers'Association (ERA), grunnlagt i 1969, inkluderer de forbund og/eller foreninger av vandreturister i Europa og gjør dem i stand til å opptre med respekt for miljøet, bli gitt anerkjennelse og utvikle en lagånd blant medlemmene deres. .

 ERA-målene er:

  • Utviklingen av turgåing med hensyn til miljøet – oppbygging og vedlikehold av et nettverk av grenseoverskridende gangstier 
  • Beskyttelse og utvikling av europeisk kulturarv – handlingen for både å bevare eller gjøre turgåing mer tilgjengelig for landlige områder – implementering av praktisk informasjon om vandring mot ERAs medlemsforeninger – utveksling mellom turgåere for å styrke gjensidig forståelse mellom europeiske borgere

 Det er i denne sammenhengen og i samarbeid med sin partner – GDF SUEZ Foundation – at ERA har som mål å sette opp, i 2011-2014, en konkurranse for å belønne europeiske vandreres initiativ til fordel for beskyttelse av miljøet og gangstiene, viktig for bærekraftig utvikling osv...