ERAs program Walk Leader gir medlemsorganisasjoner som utdanner frivillige gangledere muligheten til å få sertifisert treningsprogrammet sitt. For dette formålet utviklet ERA en rammeplan som lister opp alle krav som trengs for å oppnå sertifiseringen.

Med sertifisering og gjensidig anerkjennelse av opplæringen oppnås ensartede standarder over hele Europa, forsikring om høye standarder for de frivillige turlederne og følgelig en høy kvalitetsstandard på de guidede turene. Fra sertifiseringen av en paraplyorganisasjon kan alle klubber og organisasjoner som er dens medlemmer tjene penger. Til tross for dette kan hvert direkte medlem av ERA med sitt eget opplæringsprogram søke om sertifisering.

Programmet skaper også insentiver eller inspirasjon for organisasjoner som i dag ikke tilbyr strukturert eller tilstrekkelig opplæring.

Hvis en organisasjon ønsker å bli med i Walk Leader-programmet, må den sammenligne innholdet og metodene i sitt eget allerede eksisterende treningsprogram med ERA rammeplan/sjekkliste. Beskrivelsen av krav sammen med minimum nødvendig varighet av opplæringen finnes i dette dokumentet.
Dersom minimumskravene er oppfylt, sendes sjekklisten som søknad om sertifisering sammen med eget opplæringsprogram (på engelsk, tysk eller fransk) til ERA-sekretariatet. Etter positiv gjennomgang av innsendt opplæringsinnhold og metoder av ansvarlig arbeidsgruppe, an avtale for sertifisering av medlemsorganisasjonene med varighet på 5 år gjøres mellom den anmodende organisasjonen og ERA.
De sertifiserte organisasjonene mottar da fra ERA et diplom som viser at opplæringen deres samsvarer med ERA-standardene. Organisasjonene er fortsatt ansvarlige for utdanning av sine frivillige turledere mens ERA kontrollerer at kvaliteten på utdanningen holder seg på det nødvendige nivået i alle 5 årene av sertifiseringen.


Lisensen tillater den sertifiserte organisasjonen å bruke ERA-logoen "Walk Leader", også i ID-ene til deres frivillige turledere og på deres treningsdiplomer. Det gir også den sertifiserte organisasjonen rett til å kjøpe "Walk Leader"-nålene til sine trente frivillige turledere. Frivillige turledere opplært i en sertifisert organisasjon har rett til å lede turer i eget område. De får ikke automatisk tillatelse til å lede turer over hele Europa. Nasjonale lover, regler og forskrifter må respekteres. Walk Leader får ikke ekstra forsikring fra ERA. De er kun dekket av forsikringen til deres nasjonale eller regionale organisasjon.

For sertifiseringen krever ERA € 200,00 for en periode på 5 år. Hvis sertifiseringen fornyes etter denne perioden, skal beløpet på € 200,00 betales på nytt.

Pinnene for frivillige turledere kan kun kjøpes av sertifiserte organisasjoner ved ERAs sekretariat for € 1,50/stk. Organisasjonene kan da fastsette sin egen pris for distribusjonen.

I tilfelle en organisasjon trenger hjelp/støtte for å nå den nødvendige standarden, har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan ERA-sekretariatet kontaktes (secretariat@era-ewv-ferp.com).