Rammeverk for gåveileder/lederopplæring

Opplæring av vandreguider i European Ramblers' Association (ERA)

Som nevnt i "Erklæring fra Marcoussis" som dateres tilbake til mai 2005, er det nødvendig med en felles europeisk standard for opplæring av turguider. 


1. Hvorfor trenger vi kvalifisert opplæring?

Vandring er en aktivitet som, i sammenheng med et ønske om å oppdage og forstå naturlige og menneskelige miljøer, skaper en lidenskap for å dele i en atmosfære av velvilje. En tidsfordriv som krever utholdenhet, krever et minimum av kunnskap og forberedelse til gjengjeld for maksimalt av nytelse og sikkerhet. I sosial sammenheng er det helt nødvendig at arrangørene stoler på ledere som er både kompetente og kvalifiserte. Håndtering av rabling krever blant annet at visse regler følges.

 • Å bli kjent med ruten i detalj, værforholdene og eventuelle spesielle aspekter ved det valgte miljøet.
 • Å forberede seg ved å bedømme den fysiske formen til festen, timeplanen og ved å tilegne seg kunnskap om terrenget som skal krysses.
 • Å skaffe seg riktig utstyr for å sikre beskyttelse og sikkerhet for festen.
 • Å handle på en hensiktsmessig måte som sparer innsats, ved å være oppmerksom på mulige risikoer og ved å respektere omgivelsene.
 • Å tilpasse seg utviklende forhold, partiets evner, ruteendringer og vite når man skal snu hvis forholdene forverres.

For å svare på disse kravene er lederopplæring en absolutt nødvendighet. Et opplæringsprogram med en felles kjerne i hvert land må utvikle seg mot et passende kompetansenivå for å administrere og organisere vandretur som aktivitet. Hvert program må derfor inneholde tre elementer:

 • Tekniske ferdigheter
 • Sosiale ferdigheter
 • Respekt for miljøet og kulturarven

Gleden å finne ved å vandre er sikret ved å respektere visse regler, og den sosiale gruppekonteksten er det beste miljøet for å bidra til dette ved en grundig organisering av aktiviteten og høy kvalitet på ledelsen.


2. Opplæring av turledere / Veiledere til vernede naturområder  

Opplæring av turledere er en viktig komponent i arbeidet med å optimalisere og sikre kvaliteten på guidede turer. Når det gjelder temaene «vandring i natur og lokalhistorie/geografi» er det grunnlag for en felles begivenhetsrik vandring. Tingene en turgåer gjerne vil vite om natur og kultur blir overført til ham under guidede utflukter organisert av turforeninger i Europa. Dette er grunnen til at opplæring av turguider er et fokuspunkt også for European Ramblers' Association (ERA).


3. Mål

Opplæringen av turguider tar opp de største bekymringene til turforeningene: å begeistre folk for å gå og introdusere dem til de kulturelle og naturskjønne egenskapene til våre land. Målet med disse kursene er opplæring av interesserte klubbmedlemmer, men også av ikke-medlemmer, til turledere og til sertifiserte guider til vernede naturområder som kan formidle sin kunnskap innen natur, kultur og turspesifikke temaer i løpet av guidede turer i regi av turforeningens lokallag eller av andre. Målet med disse turene er å kombinere fysisk trening, sensuelle oppfatninger samt følelser og sensasjoner til en total turopplevelse.


4. Hvilken turspesifikk kunnskap bør en turguide ha?

Prinsipper: Funksjonen til turlederen/guiden til vernede naturområder i turforeningene er å selvstendig organisere turturer, gjennomføre dem med grupper og ivareta deltakerne.Under vandreturen er turguiden/guiden til fredet naturområder formidler sin kunnskap om sammenhengen mellom natur, kultur og historie på landsbygda og dens innbyggere. Han påpeker behovet for naturvern og mulige praktiske tiltak. Vilkår for opptak til opplæringen er:

 • 18 år gammel
 • Bevis på nødvendig deltakelse på førstehjelpskurset (ikke lenger tilbake enn tre år)
 • Fysisk form for å delta på treningen
  • Forutsetning for å delta på treningsarrangementer (vandringer)

Temaer for opplæringen

Dagsturen / guidede turer: Forberedelse, realisering og oppfølging av dagsturer/omvisninger
Miljøerfaring, målgruppeorientert turplanlegging

Tur på flere dager: Planlegging og forberedelse, konsept
Organisering og realisering, oppfølging
Øvelser
Planlegging av en tur: Definisjon av rute, avstand til rute, beregning av gangtid, fremdriftsplanlegging av dagsturer
Helse forholdsregler
Ernæring, kondisjon, klær og førstehjelp for turgåere, adferd i nødstilfeller
Sikkerhetstrening
Utstyr
Kommunikasjons- og lederdidaktikk:Retorikk, ytringsfrihet, effektiv bruk av verktøy: kart, kompass, GPS.
Turkartet/fritidskartet: struktur og innhold, tolkning og håndtering.
Grunnleggende utformingskrav for terrengformer
Atferd i åpent terreng, meteorologi
Turguidens plikter, juridiske spørsmål og ansvarsspørsmål, reiselov, forsikring for utlandet
Ledelsesspørsmål, beregning og avgifter
Menneskeheten – kultur – landskap: Genesis og geologi, klima- og vegetasjonsevolusjon, jordbruk og skogbruk, former for rural forvaltning, bærekraftig bruk av jord, påstander om utnyttelse, sosiale krav
Utvikling av regional økonomi (håndverk, industri, transport, tjenester)
Turisme
Grunnleggende informasjon om den regionale historien, utvikling av kulturlandskapet (bygninger, arkitektoniske stiler)

Naturhistorisk grunnlag for regionen: leverom og deres betydning for planter og dyr, økologiske systemer i regionen
Menneskeheten – kultur – landskap: Regionale kulturer, regional folklore, bevaringsgrunnlag, regionale og overregionale modeller, kategorier av verneområder, naturvernkontrakter, programmer for kulturlandskap, bærekraftig landskap og regional utvikling
Turisme: Hva er turisme? Hvordan virker det? Turismemarkedsføring, markantisering av turarrangementer, sjanser for samarbeid
Kommunikasjon: Introduksjon, grunnlag og teori om kommunikasjon, kommunikasjonsformer, bevisst og ubevisst kommunikasjon, kommunikasjonsforstyrrelser, tale- og pusteteknikker, kroppsspråk for turguider
Praktiske øvelser i teamarbeid og rollespill
Natur- og opplevelsespedagogikk: Grunnlaget for natur- og opplevelsespedagogikken, naturen som sted for økologisk utdanning. Landskapets aktelse, karakterisering av varierende målgrupper, grunnleggende tips for lederskap i naturen
Planlegging av omvisninger, gjenkjennelse og presentasjon av naturfenomener
Eventyrorientert presentasjon av landskap
Avslutningsdiskusjon eventyrpedagogikk
Diskusjon av leksene som fulgte med kurset
Skriftlig eksamen
Løsning av spørsmål på spørreskjema (flervalg): Utarbeidelse av en vandretur med beskrivelse og pressemelding
Praktisk eksamen: Avsluttende vandretur med korte forelesninger av deltakerne om tilrettelagte emner.

Opplæringsorganisasjoner

For treningsmuligheter i ditt land, kontakt din lokale turorganisasjon for mer informasjon.