Erasmus+ prosjekt

Forbedring av god styring av klatring og fjellklatring i Europa

Presidiet etablerte en avtale med sin partner European Union of Mountainering Associations (EUMA) og ble partner i ERASMUS+-prosjektet "Forbedring av god styring av klatring og fjellklatring i Europa", sammen med den tsjekkiske fjellklatringsforeningen (Český horolezecký svaz), Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA-medlem), Macedonian Mountain Sport Federation (ERA-medlem) og Charles University of Praha. Hovedmålet med prosjektet var å sette opp og implementere prinsipper for godt styresett innen fotturer, fjellklatring og klatresport på europeisk nivå. Det var 3 nøkkelspørsmål (fjellhytter, fjellstier og fjellklatreområder) identifisert som et grunnleggende rammeverk for klatre- og fjellklatringsinfrastruktur i Europa. Prosjektet hadde tre påfølgende faser: innledende, strategi- og implementeringsfase.
Prosjektet varte i 3 år og ERA var representert av sine eksperter i hvert nøkkelspørsmål.

Prosjektet har skapt mekanismer for å implementere prinsipper for god styring ikke bare innenfor EUMA selv, men også gjennom overføring av prinsipper for godt styresett til medlemmene. Innenfor hovedmålet har prosjektet hovedsakelig fokusert på å følge prinsipper for god styring, som skal implementeres:

 • klar definisjon av mål og strategisk plan for EUMA
 • definisjon av interessenter, deres roller og måter for deres involvering
 • sette opp kommunikasjons-, beslutningstaking- og implementeringsstrategier for EUMAs strategiske plan
 • sette opp europeiske etiske retningslinjer, anbefalinger, eksempler på god praksis og standarder for utvalgte problemstillinger

Implementering av utvalgte prinsipper for god styring ble oppnådd gjennom følgende delmål:

 • analysere toppmoderne for de 3 forhåndsdefinerte problemstillingene med refleksjon over utvalgte prinsipper for god styring (interessenter, kommunikasjon osv.)
 • basert på analysen definere det strategiske konseptet, strukturen og mekanismene hvordan EUMA skal jobbe i samarbeid med medlemmene
 • implementere start- og multiplikasjonsaktiviteter som starter EUMAs strategiske konsept

I løpet av våren 2022 ble det organisert Multiplier Sport Events for å diskutere hovedtemaene med eksperter fra hele Europa.

MSE-løyper: 1.–3. april 2022, Bechyně, Tsjekkia
29 deltakere fra 13 land diskuterte:

 • Stidefinisjon
 • Generelle retningslinjer for veimerking
 • Veimarkering i Europa (brosjyre)
 • Via Ferratas og sikrede stier
 • Fremtidig europeisk stistrategi
 • Løypestyring
 • Lovlig status for stier
 • Løypedatabase
 • Praktisk ekskursjon: Ledende kvalitetssti – det beste i Europa og Via ferrata


MSE Rock Areas: 8. – 10. april 2022, Osp, Slovenia
31 deltakere fra 10 land

 • Etisk kode
 • "Gjør" og "Ikke" på bolter
 • European Bolting funnet
 • Fjellklatring område forvaltning
 • Fremtidig europeisk fjellklatringsstrategi
 • Problemer med klatreområder
 • Rebolting
 • Kursstandarder
 • Fremtidig format


MSE-hytter: 1. – 2. mai 2022, Skopje, N. Makedonia (sammen med GA for EUMA)
26 deltakere møttes for å diskutere hovedmålene som:

 • å presentere resultater av WG hytter/Erasmus+
 • å vise muligheter for å løse miljøproblemene på hytter
 • å bygge nettverk mellom foreningene om saker med hytter
 • å forestille seg den store regelen hytter har i turist- og vernespørsmål

Hele prosjektet avsluttes innen 31. desember 2022. Trinnene for å fullføre prosjektet ble utført 2. desember 2022 i München:

 • å integrere tilbakemeldinger fra MSE-ene
 • å sette tiltak for strategien
 • for å fullføre definisjonene
 • å bygge den nye databasen
 • å publisere resultatene

Arbeidsgruppe: LØYPER

En av de viktige resultatene fra dette prosjektet under arbeidsgruppen "stier" var veimerkingsbrosjyren kalt "Waymarking in Europe", en oppslagsbok om hvordan veimerkingen gjøres i Europa. Brosjyren inneholder en beskrivelse av 44 veimerkesystemer i 34 europeiske land og i tillegg en oversiktstabell med skilt over hele Europa. Boken ble laget for turgåerne, som bestemmer seg for å gå i det ukjente landet og forstå skiltene og skiltene de skal føre dem trygt til målet.

For oppdateringer og forbedringer, vær så snill. ta kontakt med: sekretariat@era-ewv-ferp.com


Styrene i EUMA og ERA vil møtes i begynnelsen av 2023 for å diskutere veien videre med implementeringen.