Etter 10 års erfaring med LQT – Best of Europe, etter en forespørsel fra det regionale turistkontoret (ORT) i Eislek-regionen i Luxembourg, startet ERA i 2019 på et pilotprosjekt for å studere gjennomførbarheten av et nytt kvalitetsmerke som gjelder i Europa for turistregioner som er egnet for utvikling og promotering av fotturer.

ORT, Deutscher Wanderverband Service og ERA har jobbet veldig aktivt sammen for å bringe dette prosjektet til en suksess.

Denne etiketten er direkte inspirert av den tyske "Qualitätsregion"-etiketten som brukes i 4 regioner i Tyskland. Hvis Luxembourg er territoriet der denne eksperimenteringen finner sted, bør konseptet være anvendelig i hele Europa. Dette er grunnen til at andre europeiske partnere har blitt bedt om å verifisere overførbarheten av kriteriene, inkludert LQT-lederne på øya Andros (GR).

Oppsummert er områdene inkludert for å få etiketten:

43 kriterier for Leading Quality Trail – Best of Europe, Region :

  • 13 kriterier for turveinettet/skilting
  • 6 kriterier for overnattingsleverandører
  • 10 kriterier vedrørende service for turgåere
  • 7 kriterier for turistkontor
  • 7 kriterier for organisering

Kalender

Etter nesten 3 års arbeid har 2022 vært det avgjørende året. Turveiene er godt installert. De første turkartene ble publisert i første halvår.

Den svært detaljerte katalogen over kriteriene for merket er komplett og oversatt til de tre offisielle språkene.

Det er allerede gjennomført et første tilsyn for å evaluere om lag ti ruter i 2021. En andre tilsyn vil bli gjennomført denne våren om fasiliteter og ulike tjenester som tilbys turgåere (kriterium 2-5).

Etter at denne fasen er fullført, har den komplette filen vært til ERA-styret for godkjenning i løpet av sommeren.

Etter godkjenning ble det nye merket offisielt og fullstendig presentert på ERA-konferansen i Helsingør, DK i slutten av september 2022.

Det vil da være opp til ERA å gjøre det kjent i Europa, for reiselivsinteressenter, spesielt til regionale strukturer.

ERA-medlemsorganisasjonene vil kunne spille en nøkkelrolle i denne prosessen ved å veilede forskningen mot regioner i deres land som kan tilby betingelsene som kreves for implementering av merket.

En interessant bieffekt av dette arbeidet

Overnatting er en forutsetning for å lykkes med vårt nye merke. Dette arbeidet har ført til utvikling av en katalog over kriterier for overnattingstilbud for turgåere. Dette er ulike tjenester som er spesielt nyttige for turgåere. Denne katalogen har også vært gjenstand for konsultasjon med andre europeiske regioner for å sikre relevansen. Det vil bli studert i det kommende året før det blir validert.

ERA kan bruke den til å implementere sin "ERA Recommends"-etikett.

Gjennom dette arbeidet bekrefter ERA sitt ønske om å være så nær interessene til turgåere som mulig, men også interessentene til turisme. Begge parters interesser går sammen.