Prosjekter

08-03-2024

 • CONNECT (Connecting Outdoor Sports and Protected Areas in Europe)
  Leader: European Network of Outdoor Sports (ENOS)
  ERA: full partner
 • E-PATHS (E-paths: Connecting Europe)
  Leader: Hiking Club “TARA” of Mountaineering Association of Serbia
  ERA: full partner
 • PATH (Engaging young people in trekking and associative activities through co-design)
  Leader: Trekkify
  ERA: associated partner
 • RUTER (Responsible Overall Use of Trails through a framework for a European Standard)
  Leader: Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP)
  ERA: full partner

Ingen av prosjektene nevnt under 06-03-2023 ble utført.

06-03-2023

Mellom 9. -12. februar 2023 ble ERA-styremøtet holdt i Strasbourg (F).
The ERA Board agreed to become a partner in these further projects:

 • Co-Trek – Engasjere unge mennesker i trekking og assosiative aktiviteter gjennom co-design (med ledelse av Trekkify) – integrering av ungdom i fellesprosjekter med voksne

  Målet er å samle ulike aktører i et samarbeidsdesign: forbund og unge mennesker går sammen for å finne felles løsninger. I tillegg vil behovet for å involvere unge generasjoner i prosjektet oppnås ved å ha i konsortiet to organisasjoner (fra Spania og Litauen) som jobber direkte med unge mennesker.
  ERA vil utarbeide et spørreskjema om ungdom i våre MO-er. Prosjektet vil i hovedsak investere i forskning, hvorfor vi ikke har ungdom i ERA, hva vilkårene for ungdom er.
  En CV om ungdom kan utvikles med interesserte ERA MO-er i fremtiden med egne prosjekter, med større budsjetter.

  Status: en forberedelsesfase for en søknad

 • Inkluderende turprosjekt (med ledelse av EUMA) – retningslinjer og spesielle fotturer for funksjonshemmede

  Dette prosjektet har som mål å styrke utviklingen av fysisk aktivitet som et middel for omfattende vekst av deltakelse, avslapning, rekreasjon, underholdning, læring og sosial inkludering for unge mennesker med spesielle behov. Noen av ERAs MO har også erfaringer med funksjonshemmede. Resultatene av prosjektene er: Inkluderende turguide, 12 inkluderende fotturer, veldedighetskampanje.

  Status: en forberedelsesfase for en søknad

Prosjekter til ERA-medlemsorganisasjoner, de kan være i synergi med ERA-prosjekter:

 • Skog- og kystturstiers fremkommelighetsforbedring for ulike sosiale grupper (Tilgjengelige turstier)
  Prosjektets mål er å forbedre tilgjengeligheten til de baltiske turstiene – kystturstien og skogsstien – for ulike sosiale grupper ved å implementere tilgjengelighet og inkluderende markedsføringsløsninger på territoriet til begge stiene, i Latvia og Estland. De ulike gruppene er: seniorer, småbarnsfamilier, funksjonshemmede, utlendinger (med språk- og tverrkulturell barriere, ungdom i skolealder).
  Partnere: Estiske og latviske reiselivsorganisasjoner, regioner, kommuner

26-11-2022:

ERA og våre medlemsorganisasjoner setter i gang en rekke prosjekter innenfor rammen av ERAs strategiske planer.

Nedenfor dokument er inntil videre grunnlaget for ERAs arbeid med prosjekter som kan starte i 2023:

Dette kan være mulige prosjekter: