Oppdrag

ERA praktiserer nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid mellom organisasjoner ved å sikre respektfull behandling, ekspertise og verdier i alle vandrespørsmål.

Visjonen

ERA er velkjent over hele Europa som anerkjent ekspert på alle gangspørsmål og er en relevant, proaktiv og troverdig partner.

Objekter

ERA vil være:

a) Fremme tur- og fjellklatringsaktiviteter, omsorg for og omsorg for naturen, vern om natur og miljø;
b) opprette og merke europeiske langdistansestier, beskytte disse og andre internasjonale stier og sikre deres fortsatte eksistens;
c) Beskytte og videreutvikle både rettigheter og tradisjoner med hensyn til å krysse grenser i europeiske land, og Europas kulturarv;
d) å søke å bevare retten til tilgang til all land, og å skape denne retten der den hittil ikke har vært garantert; dette målet er sekundært til beskyttelse av naturmiljøet;
e) Styrke gjensidig forståelse mellom mennesker;
f) Representere interessene til medlemsforeninger i internasjonale organisasjoner som Den europeiske union og Europarådet;
g) Styrke bevisstheten til mennesker om at fysisk aktivitet er en av forutsetningene for et sunt liv.

Planene fra 2019 og fremover er

Gi fordeler for våre medlemsorganisasjoner.

Forberede, organisere, stimulere og støtte vandrebegivenheter og aktiviteter.

Jobbe aktivt med fysiske nettverk av E-stier og LQT-BE.

Etablere og opprettholde samarbeid med EU-organer og relevante internasjonale organisasjoner og byråer som arbeider innen felt som ungdom og helse.

Utvikle og implementere en finansiell strategi.

Utvikle og implementere en markedsførings- og kommunikasjonsstrategi for å bidra til vår forretningsmodell. 

ERA Strategiske planer 2024