Arbeidet med ERA-arkivet koordineres av Arkivarbeidsgruppe.
Gruppen er etablert av og viser til ERA-styret.

Arkivarbeidsgruppen består av 2 medlemmer: Rolf Ebert (arkivar, DWV), Jana Harnochová (støtte til forskning, ERA-kontoret).

Formål
For å samle all mulig dokumentasjon om ERA-historien på ERA-kontoret i Praha.
For å velge og registrere dokumentasjonen.
For å søke etter ytterligere dokumentasjon fra private kilder.
For å utarbeide en fullstendig dokumentasjon for spesifiserte ERA-sfærer.

Aktiviteter
Samling av historiske dokumenter, inkludert grunnlagsdokumentasjonen fra de tidligere ERA-arkivene i Kassel, Stuttgart (Tyskland) og noen private kilder også – under prosess.
Flott sammendrag av ERA Path-kommisjonen i årene 1969 – 2013.
Flott sammendrag av ERA Walking-kommisjonen – under arbeid.
Flott sammendrag av ERA Youth-kommisjonen – under arbeid.

dokumenter
Zeittafel zum Wirken der Wegekommission fra 1969 til 2013, Rolf Ebert (i DEU)

Kontakter
secretariat(at)era-ewv-ferp.com (erstatt (at) med @)