LQT-BE, Region

European Ramblers' Association (ERA) har hatt 8 års erfaring med merket Leading Quality Trails – Best of Europe for langdistanse vandreruter. Inspirert av Deutscher Wanderverbands eksempel bestemte ERA seg for å lansere et nytt merke for regioner som spesialiserer seg på fotturer.

En region i Storhertugdømmet Luxembourg søkte om å drive et pilotprosjekt for å gjennomføre en praktisk studie av prosjektets gjennomførbarhet. Generalforsamlingen 2018 holdt i Echternach godkjente prosjektet og dets tidsplan. Studiefasen ble imidlertid forstyrret av Covid-pandemien, og det var ikke mulig å presentere resultatene før i 2021.
'Office Regional du Tourisme Éislek' fullførte prosjektet i flere faser. I første omgang ble det gjort en inventering av rutene som kunne inngå i Turistkontorets tilbud. Medlemmer av Region WG vurderte noen av disse rutene, og revisjonsresultatene var nyttige for fortsettelsen av prosjektet. Samtidig ble katalogen over gjeldende kriterier utarbeidet i samarbeid med andre europeiske representanter og gjennomgått i lys av arbeidet som er utført.
Katalogen er et resultat av konkret arbeid og er oversatt til tre offisielle språk. Det ble gjennomført en ny revisjon for å kontrollere kvaliteten på tjenestene i kriteriene, og den ble funnet å være helt tilfredsstillende. Sommeren 2022 godkjente ERAs styre WGs rapport, som gjorde at den ble offisielt presentert på den årlige kongressen i Helsingør (DK).

ERA er nå ansvarlig for å promotere det nye merket over hele Europa, spesielt til reiselivsnæringen. Medlemsorganisasjonene til ERA kan spille en betydelig rolle i denne prosessen ved å utnytte deres kunnskap om deres territorier og reiselivsnæringen. Kriteriene for merket finnes på ERAs nettsider.