LQT-BE, DW

Hva er 'LQT-BE, DW' ??

LQT-BE, DW står for: Ledende kvalitetsstier – Europas beste, dagstur.

Mange kjenner til Leading Quality Trails, som er de beste turstiene i Europa. Finn dem her. De er mer enn 50 km lange og er sertifisert av ERA.


Nå, etter nesten 3 år og 2 år med Covid, kunne vi endelig teste våre nye kortere Leading Quality Trails, de såkalte Quality Day Walks.

Quality Day Walk er løyper mellom 4 og 25 km og er basert på 8 temaer.

Tre personer fra ERAs arbeidsgruppe ble samlet i Guttland, Luxembourg for å teste 3 potensielle Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk.

Målet var å teste kriteriene, prosedyrene og evalueringen.

De tre løypene var Guttlandsløyper.

To av de tre løypene ser ut til å bestå evalueringen. Men dette er først kjent senere, da det må gjøres beregninger og evaluering.

ERA har til hensikt å informere ytterligere om den nye Quality Day Walk på 53. ERA-konferanse og på en virtuell konferanse våren 2023.