Møte om løypene i Europa

I Bechine (CzR) fra 1. til 3. april gjennomføres Multiplier Sport Event og hvor resultater fra 2 års forskning og innsamlet data om tur- og fjellstier i Europa presenteres foran 22 deltakere fra mer enn 10 europeiske land.

Lørdag ettermiddag var det en tur på en av de LQT-BE in Toulava – Luznice. Nysnø forstyrret ikke turen.

Disse undersøkelsene ble gjort innenfor rammen av Erasmus+-prosjektet, som realiserer ERA med EUMA.

Jana fra ERA-sekretariatet presenterer markering i ulike europeiske land