Nytt ERA-styre for 2023 – 2025

Halvparten av ERA-styret for de påfølgende 4 årene kreves for å bli godkjent på ERA-konferansen i Ilawa (P). Mandatet til 1st visepresident, den 3rd visepresident og 2nd assessor utløp i 2023. Dessverre sa Joep Naber opp stillingen som ERA-kasserer på grunn av arbeidsforpliktelser og mangel på fritid til ERA-aktiviteter. Hans ordinære mandat skulle avsluttes i 2025. Ettersom fratredelsen kom i juni 2023, foreslo styret en ny kandidat for den resterende perioden 2023-2025: Steen Kobberø-Hansen. Etterpå foreslo styret en ny kandidat til stillingen som 1st assessor for den resterende perioden 2023-2025 i stedet for Steen Kobberø-Hansen: Asnāte Ziemele.

Alle kandidater ble valgt og de godtok resultatet av valget. Det nye styret for perioden 2023 -2025 består av:

President Boris Mićić (RS)
1. Visepresident Gerhard Ermischer (D)
2. Visepresident Sophie Chipon (F)
3. Visepresident Angelo Michele Latorre (IT)
Kasserer Steen Kobberø-Hansen (DK)
1. Assessor Asnāte Ziemele (LV)
2. Assessor Rúben Jordão (P)

Takk til valgkomiteens leder Karin Kunz for at valget har gått så greit.

Det tidligere ERA-styret – fra venstre: Rúben Jordão (som rådgiver), Gerhard Ermischer (1. visepresident), Sophie Chipon (2. visepresident), Boris Mićić (president), Steen Kobberø-Hansen (assessor), Joep Naber (kasserer); mangler: Sandra Bertholet (assessor) og Mimmo Pandolfo (3. visepresident)

Det nye ERA-styret – fra venstre: Steen Kobberø-Hansen (kasserer), Gerhard Ermischer (1. visepresident), Sophie Chipon (2. visepresident), Boris Mićić (president), Asnate Ziemele (assessor), Angelo Latorre (3. visepresident) og Rúben Jordão (vurderingsmann)