Karaktersystem – spørreskjema

Mange forskjellige systemer for å vurdere vanskelighetsgraden til ruter finnes i Europa, noen ganger basert på svært forskjellige metoder og kriterier. Den klare og harmoniserte vanskelighetsgraden mellom fotturer er en reell utfordring: å gjøre det mulig for turgåere på alle nivåer å ta et informert valg om det tekniske og fysiske nivået på den planlagte ruten.
Av denne grunn vil det franske vandreforbundet (FFrandonnée), med støtte fra ERA, gjerne vite om de forskjellige klassifiseringssystemene som finnes i Europa. Disse resultatene kan være en støtte for diskusjoner og workshops for å sikre et sterkere samarbeid mellom ulike europeiske partnere om dette emnet.

Denne undersøkelsen er tilgjengelig på tre språk: Engelsk, Fransk og Tysk.

Svarfristen er innen 31. august 2022.