Corona

Ulike land i Europa åpner sine grenser for andre land. Dette gir en mulighet til å gjøre grenseovergang.
ERA vil prøve å holde deg informert her om mulighetene for å vandre i andre land i 2020 i løpet av koronatiden.