Som AWs representant for International Committee of Mediterranean Games (ICMG), som samler 26 nasjoner fra Middelhavsområdet, ERA er den offisielle institusjonen som validerer deltakelsen av nasjonale olympiske komiteer i internasjonale AW-konkurranser.

Det vil derfor sannsynligvis nye medlemmer bli med i ERA og AWSC for å bli akkreditert slik at deres lands lag kan delta i internasjonale konkurranser.

AWSC har satt på plass en treningsramme for å trene monitorer og lage AW-klubber. Nettverket av AWSC-godkjente instruktører inkluderer rundt ti personer spredt ut til dags dato i Frankrike, Italia, Spania og Tyskland. ERA leverer på denne måten europeiske diplomer for AW-monitorer.

IAW (International Aqua Walking) arrangerer AW-tur som inkluderer 3 eller 4 etapper hvert år. 2018- og 2019-utgavene var en stor suksess. 2020 og 2021 kunne ikke finne sted på grunn av Covid-19-pandemien.

I 2022 ledet AWSC organisasjonen av den første Europeisk utfordring which took place in Rosas, Catalonia from 23 to 25 September 2022 with four team from France, Catalunya, Italy and Bavaria.

In 2023, le Aqua Walking Games was organize by IAW for ERA in Mandelieu in the south of France 13-15 october 2023 with 6 teams from France, Italy, Catalunya, Bavaria, Algeria and Tunisia.

Kontakt
schipon(at)ffrandonnee.fr (erstatte (at) med @