Verdens NGO-dag 27. februar 2024

Det dobbelte jubileet – 10 års Verdens NGO-dag – 75 års Europarådet.

Konferansen av INGOer i Europarådet planlegger å minnes noen viktige jubileer i Strasbourg og på nettet. De vil gjøre det sammen med grunnleggeren av Verdens NGO-dag, Marcis Skadmanis, og takle vår tids betydelige utfordring – kunstig intelligens og dens potensielle effekt på demokrati og menneskerettigheter. Dette temaet er av stor betydning for både sivilsamfunnet og Europarådet.

Strasbourg, Europarådet, Palais, rom 11 og online på Zoom
27. februar 2024, 11:00 – 13:00 (CET) – med engelsk-fransk simultantolkning
Registrer deg online ved å bruke denne Registreringsskjema – online registrering er obligatorisk for personlig deltakelse i Strasbourg (for administrative, sikkerhet og tilgang til bygningsformål).