ERA potępia nielegalną wojnę na Ukrainie i wzywamy do natychmiastowego zakończenia wojny.


ERA powstała z wizją zjednoczonej i wolnej Europy w czasach zimnej wojny. ERA jest oddana zasadom Rady Europy na rzecz Demokracji, Praw Człowieka i Rządów Prawa. ERA ma organizacje członkowskie w całej Europie i zrzesza ludzi w duchu fair play i równych szans podczas wędrówek po naszych ogólnoeuropejskich trasach długodystansowych, a także
EURORANDO. Wierzymy w pokojową komunię narodów i krajów Europy.

Jako organizacja patronacka ERA niewiele może zrobić sama w tych trudnych czasach. Ale nasze organizacje członkowskie aktywnie pomagają uchodźcom ze strefy wojennej i dostarczają dobra humanitarne cierpiącemu ludowi Ukrainy. Jesteśmy również po stronie wszystkich ludzi w Rosji i na Białorusi, którzy opowiadają się za zasadami demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a przede wszystkim przeciwko tej barbarzyńskiej wojnie i pokoju.

Jako organizacja oparta na zasadach zrozumienia i dosłownie budująca ścieżki komunikacji i mosty porozumienia w Europie, potępiamy reżim odpowiedzialny za te okrucieństwa, ale nadal pracujemy dla i z ludźmi we wszystkich krajach, którymi się zajmujemy, w tym w Rosji, w nadzieję na pokój i pojednanie.