Wiodące Szlaki Jakości 10-lecie

9 lipca 2022 r. wzdłuż LQT Lechweg świętowano 10-lecie istnienia Leading Quality Trails.

Uroczystością była kilkuczęściowa wycieczka piesza po szlaku i przekazanie certyfikatu recertyfikacji na Wysoki most w Holzgau.

Uczestnikami byli trail managerowie z 5 Leading Quality Trails (LQT) oraz 3 osoby z ERA + Liane z Deutsche Wanderverband Service.

Lechweg to pierwsza i najstarsza trasa w znakomitej rodzinie Leading Quality Trails – Best of Europe.

Imprezę otwiera Liane Jordan.
Przemówienie przewodniczącego ERAs Borisa Micica.
Stefan z przemówienia LQT Lechweg.

Zobacz więcej zdjęć poniżej.