System ocen (oceny) – ankieta

W Europie istnieje wiele różnych systemów oceny trudności tras, czasami opartych na bardzo różnych metodach i kryteriach. Wyraźny i zharmonizowany poziom trudności między wędrówkami jest prawdziwym wyzwaniem: umożliwienie wędrowcom na każdym poziomie świadomego wyboru technicznego i fizycznego poziomu planowanej trasy.
Z tego powodu Francuska Federacja Wędrowców (FFRandonnée), przy wsparciu ERA, chciałaby wiedzieć o różnych systemach ratingowych istniejących w Europie. Wyniki te mogą stanowić wsparcie dla dyskusji i warsztatów w celu zapewnienia ściślejszej współpracy między różnymi partnerami europejskimi w tym zakresie.

Ta ankieta jest dostępna w trzech językach: angielsku, francuski i niemiecki.

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa przed 31 sierpnia 2022 r.