ERA ma status uczestniczący w Radzie Europy

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) uzyskało status uczestnictwa w Radzie Europy z dniem 11 października 2022 r.

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGO) Rady Europy jest organem przedstawicielskim organizacji pozarządowych, mającym status uczestniczący przy Radzie Europy. Służy jako platforma, na której społeczeństwo obywatelskie może współdziałać z Radą Europy w realizacji jej celów. Promuje także demokrację uczestniczącą, aktywne obywatelstwo i wolność zrzeszania się.

Informacje o wydarzeniach i aktualnościach z Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych są regularnie publikowane na stronie internetowej (www.coe.int/ngo). Kolejna sesja Konferencji INGOs odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.