ERA ma status uczestniczący w Radzie Europy

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) uzyskało status uczestnictwa w Radzie Europy z dniem 11 października 2022 r.

Połączenia Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGO) Rady Europy jest organem przedstawicielskim organizacji pozarządowych, mającym status uczestniczący przy Radzie Europy. Służy jako platforma, na której społeczeństwo obywatelskie może współdziałać z Radą Europy w realizacji jej celów. Promuje także demokrację uczestniczącą, aktywne obywatelstwo i wolność zrzeszania się.

Informacje o wydarzeniach i aktualnościach z Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych są regularnie publikowane na stronie internetowej (www.coe.int/ngo). Kolejna sesja Konferencji INGOs odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.