Chcesz dowiedzieć się więcej o edukacji na świeżym powietrzu jako narzędziu integracji społecznej?

Odkryj wszystkie zasoby opracowane w ramach Hi-umiejętność Projekt Erasmus+!  

Hi-Ability przyjmuje oryginalne podejście metodologiczne, gdzie program terapeutyczno-rehabilitacyjny koncentruje się na wartości społeczno-edukacyjnej środowiska naturalnego. Ogólnym celem projektu jest promowanie upodmiotowienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poznawczą poprzez podnoszenie ich umiejętności w zakresie turystyki i turystyki pieszej na świeżym powietrzu.

Ostatecznym celem projektu jest pomoc organizacjom pracującym z dorosłymi – a zwłaszcza z dorosłymi z DI – w promowaniu włączenia społecznego, projekt przynosi 4 główne rezultaty (wszystkie dostępne w języku EN, IT, HR, GR na stronie projektu):

 • Zestaw narzędzi Hi-Ability dla nauczycieli: zapewnia nauczycielom pracującym z OzNI narzędzia i zasoby niezbędne do pracy z grupami docelowymi i szkolenia ich w celu poprawy ich wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji na świeżym powietrzu.
 • Aplikacja Hi-Możliwości: łatwa do odczytania aplikacja dedykowana
  OzNI i ich rodziny/opiekunowie. Aplikacja dostarcza informacji o 12 dostępnych trasach turystycznych we Włoszech, Grecji i Chorwacji.

Aplikacja jest dostępna w Google play i Sklep Apple.

 • Zielony przewodnik Hi-Ability: zbiór dostępnych szlaków turystycznych zidentyfikowanych przez OzNI zaangażowane przy wsparciu ich wychowawców.  

Przewodnik występuje w dwóch wersjach:

 • łatwy do odczytania przewodnik oparty na dostępnej komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) tutaj.
 • dostępna wersja integralna tylko w języku angielskim tutaj.
 • Zalecenia polityczne i wytyczne dotyczące przenoszenia: dokument jest głównym narzędziem
  do ustanowienia europejskiego modelu integracji społecznej. Zawiera również wytyczne dotyczące transferu
  wyników i powtarzalności modelu Hi-Ability w innych krajach.

Korzystaj z zasobów Hi-Ability!


ERA partnerem stowarzyszonym projektu HI-Ability