Mój ulubiony GR®

„Pn GR® préféré” jest ogólnodostępnym konkursem, którego zasadą jest wybór ulubionego piechurów GR® z ośmiu wstępnie wybranych GR®we Francji. Głosowanie na faworyta GR® jest również otwarty dla obywateli spoza Francji i jest dostępny przez trzy tygodnie.

Głosowanie właśnie się rozpoczęło.

Więcej informacji o kandydatach: