III Konferencja Szlaki i Ścieżki ERA

Zdjęcie: John Pucknell

Zaktualizowano 13-03-2024

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WĘDRÓWEK (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

w partnerstwie z
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE GÓRSKIE (EUMA)

Data:
7 – 10 listopada 2024 r. w Paryżu, Francja.

Miejsce:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Paryż, Francja

Główne tematy:
1. Zrównoważony rozwój i konserwacja szlaku
2. Odporność na klimat i infrastruktura szlaków

Cel:
Konferencja ma na celu wspieranie współpracy między europejskimi organizacjami zajmującymi się szlakami, kładąc nacisk na zrównoważone praktyki zarządzania szlakami, promując włączenie w korzystaniu ze szlaków i zarządzaniu nimi. Konferencja będzie dla organizacji zajmujących się szlakami doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów, wspierania potencjalnej współpracy i partnerstw, które mogą usprawnić wdrażanie praktyk zrównoważonego zarządzania szlakami i inicjatyw zaangażowania członków. Dzielenie się najlepszymi praktykami i udanymi studiami przypadków podczas wydarzenia może zainspirować i zmotywować organizacje zajmujące się szlakami do przyjęcia innowacyjnego podejścia, prowadząc do opracowania skuteczniejszych strategii zarządzania szlakami i zaangażowania członków.

Wyniki:
Konferencja ma na celu stworzenie kompleksowych ram zrównoważonego zarządzania szlakami i zaangażowania członków, kładąc nacisk na włączenie i współpracę pomiędzy europejskimi organizacjami zajmującymi się turystyką pieszą. Dokument wyjściowy zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej i Radzie Europy (Komisji Konwencji Krajobrazowej i EPA).

Program konferencji:
Czwartek, 07.11. Przyjazd uczestników
Piątek, 08.11. Dzień roboczy (wykłady)
Sobota, 09.11. Dzień roboczy (wykłady, dyskusja)
Zorganizowana wizyta na terenie olimpijskim
Niedziela, 10.11. Efekt końcowy 3. konferencji ERA
Wnioski z konferencji
Odjazd

Ogólne notatki:

  • Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących nadsyłania artykułów zainteresowani autorzy mogą kontaktować się z: secrerariat@era-ewv-ferp.com
  • Liczba artykułów jest ograniczona
  • Czas prezentacji autora będzie ograniczony
  • Liczba uczestników (40 osób) jest ograniczona
  • Postępowanie wraz z wnioskami będzie dostępne w formie elektronicznej
  • Opłata konferencyjna: 200€/os. (obejmuje spotkanie, zakwaterowanie, posiłek w trakcie spotkania, program)

Zapraszamy skontaktuj się z biurem ERA jeśli masz jakieś problemy lub pomysły na konferencję.