53. konferencja ERA – Minuty

Ostateczne dokumenty dotyczące 53. konferencji ERA, która odbyła się w Helsingør w Danii, są gotowe do pobrania we wszystkich trzech językach. Są to Protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 1 października 2022 roku oraz Podsumowanie sesji Know-How, które odbyły się 30 września 2022 roku.

Dziękuję organizatorom Dansk Vandrelaug za doskonałą organizację.