Ochrona dziedzictwa kulturowego: poparcie ERA na rzecz transgranicznego spaceru w Europie

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) odgrywa znaczącą rolę w propagowaniu praw i tradycji związanych z przekraczaniem granic w krajach europejskich. Jednym z głównych celów ERA jest… Dowiedz się więcej