Zostań partnerem

Dołącz do nas w promowaniu szlaków pieszych i pieszych w całej Europie

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) jest zaangażowane w promowanie tętniącej życiem kultury spacerów i wędrówek w całej Europie. Wierzymy, że piesze odkrywanie różnorodnych krajobrazów, dziedzictwa kulturowego i naturalnego piękna naszego kontynentu nie tylko sprzyja dobremu samopoczuciu fizycznemu, ale także sprzyja głębokiemu uznaniu naszego wspólnego środowiska.

Aktywnie poszukujemy partnerów, którzy podzielają naszą pasję do spacerów, wędrówek i aktywności na świeżym powietrzu. Współpracując z organizacjami i osobami o podobnych poglądach, możemy stworzyć sieć entuzjastów szlaków, adwokatów i ekspertów, którzy wspólnie pracują nad rozwojem, utrzymaniem i promocją szlaków turystycznych w całej Europie.

Dlaczego warto współpracować z ERA?

  1. Rozległa sieć: Dołącz do naszej ustalonej sieci krajowych stowarzyszeń pieszych, firm oferujących sprzęt outdoorowy, izby turystyczne, organizacje ochrony przyrody, firmy zajmujące się edukacją na świeżym powietrzu i programy Unii Europejskiej.
  2. Wspólna wizja: Łączy nas wspólna wizja promowania zrównoważonej turystyki, rozwoju szlaków i ochrony obszarów naturalnych. Razem możemy wywrzeć trwały pozytywny wpływ na lokalne społeczności i środowisko.
  3. Fachowość i wiedza: Skorzystaj z naszej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju szlaków, promocji i rzecznictwa. Oferujemy bogatą wiedzę i doświadczenie w celu wspierania wspólnych projektów i inicjatyw.
  4. Mobilizacja zasobów: Dzięki partnerstwom możemy uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów, możliwości finansowania i specjalistycznych umiejętności, aby wzmocnić nasze wspólne wysiłki na rzecz poprawy doświadczeń pieszych i pieszych.
  5. Możliwości współpracy: Angażuj się we wspólne projekty, inicjatywy dzielenia się wiedzą, kampanie promocyjne i wydarzenia, które gromadzą entuzjastów szlaków i interesariuszy z całej Europy.

Obszary współpracy:

  • Rozwój szlaku: Współpracuj przy tworzeniu, ulepszaniu i utrzymywaniu szlaków pieszych i pieszych, zapewniając ich dostępność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.
  • Promocja szlaku: Połącz siły, aby zwiększyć świadomość na temat różnorodnych szlaków, które ma do zaoferowania Europa. Razem możemy zainspirować więcej osób do wyruszenia w niezapomniane piesze przygody.
  • Ochrona i zrównoważony rozwój: Współpraca w celu promowania odpowiedzialnych praktyk pieszych, przyjaznego dla środowiska zarządzania szlakami oraz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
  • Wymiana wiedzy: Dziel się najlepszymi praktykami, innowacyjnymi pomysłami i postępem technologicznym w opracowywaniu szlaków, mapowaniu i edukacji na świeżym powietrzu, aby podnieść jakość wędrówek.

Stać się partnerem:
Zapraszamy do współpracy organizacje i firmy, które podzielają nasze zaangażowanie w promowanie szlaków pieszych i pieszych. Współpracujmy, aby stworzyć Europę, w której spacery i piesze wędrówki to cenione zajęcia łączące ludzi, kultury i przyrodę.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z ERA, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych. Z niecierpliwością czekamy na odkrycie, w jaki sposób możemy razem pracować, aby spacery i piesze wędrówki stały się kamieniem węgielnym europejskich doświadczeń na świeżym powietrzu.

Wspólnie podejmijmy kroki w kierunku bardziej przyjaznej dla pieszych i zrównoważonej Europy!

Jeśli chcesz zostać partnerem, skontaktuj się z Sekretariatem ERA. Zobacz dane kontaktowe na dole tej strony.